MRP-Vizuální účetní systém

MRP-Silver a MRP-Gold, komplety účetních programů

Dva etalony novodobých účetních programů za neuvěřitelné ceny, které nadchnou drtivou většinu podnikatelů a firem.

Obsahují důmyslně provázané účetní programy z MRP-Vizuálního účetního systému. Jsou určeny jak pro podnikatele - fyzické osoby, tak i pro větší společnosti s rozsáhlým skladovým hospodářstvím, které zaměstnávají velké množství zaměstnanců. Daňoví poradci a profesionální účetní firmy ocení zejména to, že mohou vést účetnictví nebo daňovou evidenci pro prakticky neomezený počet subjektů (jedná se o multiverze programů). Umožňují jednoduchým způsobem provádět roční závěrky nebo na přelomu roků volně přecházet mezi jednotlivými účetními obdobími. V rámci maximální automatizace prací, které celý balík účetních programů nabízí, oceníte i např. implementovanou podporu Internetového bankovnictví. Součástí dodávky programového vybavení jsou i stovky předdefinovaných výstupních formulářů. V případě, že byste si i přesto potřebovali tyto formuláře nějak upravit nebo si vytvořit svoje vlastní, můžete to jednoduše udělat pomocí implementovaného editoru formulářů. Vybrané formuláře můžete pak odesílat státní správě přímo z Vašeho počítače pomocí MRP-Manažera elektronických podání. Jednatelé a ekonomové firem ocení při svém strategickém plánování i výstupy z modulu Ekonomických analýz, který dokáže zpracovávat účetní data i několik let zpětně.

Součástí dodávky jsou tyto účetní programy:

Daňová evidence a Účetnictví

s podmoduly: Účetní deník, Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů, ...

Faktury

s podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Kniha příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, Zakázky, Pokladní kniha

Skladová evidence

S možností zaúčtování skladových položek jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO. Podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT.

Daň z příjmu fyzických i právnických osob

Pomocník pro přípravu a tisk vlastních formulářů jak Daní z příjmu, tak i ročních hlášení osob samostatně výdělečně činných pro VZP a pro Správu sociálního zabezpečení.

Mzdy a personalistika

S komplexními výstupními sestavami pro neomezený počet pracovníků.

Ceny

MRP-Silver v celkové ceně 9.998,- Kč bez DPH

MRP-Gold v celkové ceně 12.998,- Kč bez DPH

MRP-Gold navíc umožňuje i práci na více počítačích v jedné lokální počítačové síti.

Samozřejmostí je, tak jako u ostatních našich účetních programů, že k výše uvedeným programovým kompletům poskytujeme Hot-Line poradenství zdarma a prvních 12 měsíců užívání všechny aktualizace přes internet zdarma.

 

Další stránky MRP-Vizuálního účetního systému:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku