Všechny ceny účetních programů, služeb či zboží, pokud není uvedeno jinak, jsou v Kč bez DPH. Ceník je platný od 1.2.2024.
Při koupi nových licencí programů si můžete prvních 12 měsíců stahovat z internetu jejich aktualizace zdarma! Při koupi nových licencí získáváte taktéž i hotline poradenství zdarma!

Služba       Cena   
Individuální servisní a poradenskou činnost v našich střediscích ve Zlíně a v Praze (odvirování počítačů ap.) 500 Kč / hod
Individuální programátorské práce a práce na uživatelských datech v našich střediscích ve Zlíně a v Praze 2 000 Kč / hod
Vzdálená pomoc pomocí připojení přes internet (za každých započatých 15 minut) 250 Kč / 15min
Instalace nových programů nebo aktualizací v našich střediscích ve Zlíně a v Praze 400 Kč / program
Online školení přes Internet s individuálním přístupem - pro 1-3 účastníky z dané firmy v celkové ceně 600 Kč / hod
Školení s individuálním přístupem v našich školicích střediscích ve Zlíně a v Praze - první účastník z dané firmy 600 Kč / hod
Školení s individuálním přístupem v našich školicích střediscích ve Zlíně a v Praze - každý další účastník z téže firmy
(max. 5 osob)
300 Kč / hod
Přegenerování software (například na jinou konfiguraci apod.) - jestliže ji naše licenční podmínky umožňují a je technicky realizovatelná minimálně 300 Kč