Moduly - MRP Vizuálního účetního systému

MRP Mzdy a Personalistika

Mzdy a Personalistika

Program Mzdy a personalistika patří mezi naše nejprodávanější programy.


Hlavní výhody:  Objednat        Zkušební verze        Otázky & odpovědi

Stručný přehled možností programu

1. Co nabízí program Mzdy a personalistika?
 • již v základní ceně od 5 498 Kč bez DPH, vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců
 • zachování výborné přehlednosti a jednoduchosti užívání, navzdory velké šíři možností a funkcí
 • všechny legislativní změny potřebné pro vedení mezd
 • začleňování zaměstnanců do středisek
 • stahování a automatické zpracování (vytvoření, úpravy a ukončení nemocí) zpráv z portálu eNeschopenky. Naše řešení používá datové schránky a tudíž nenutí uživatele zřizovat, každoročně za poplatek obnovovat a nastavovat několik certifikátů - více informací...
 • při vystavování mezd a zakládání nové firmy vkládat jen minimální množství údajů
 • vedení podrobné docházky, evidenčních stavů a pracovních výkonů zaměstnanců
 • značné množství kontrol pro zajištění správnosti vypočtených dat
 • import docházky a mzdových položek z docházkových systémů - např. Advent PowerKey, Alveno, Cominfo, Docházka 3000, Giriton a dalších.
 • modifikaci stávajících daňových tabulek a vytváření nových daňových sazeb
 • definice uživatelských srážek a příplatků (před zdaněním i po zdanění) s možností vlastních výpočetních výrazů
 • výpočet a evidenci náhrad při pracovní neschopnosti
 • výpočet a evidenci penzijního připojištění
 • výpočet a evidenci soukromého životního pojištění
 • výpočet a evidenci hromadných oznámení zdravotním pojišťovnám
 • přehledné zobrazení postupu u komplikovanějších výpočtů (krácení smluvní mzdy a prémií, zdravotní pojištění, penzijní a životní pojištění)
 • výpočet exekucí dle složitých legislativních požadavků
 • vypočet a evidenci náhrad za zdravotní volno - sick days
 • tisk a export velkého množství výstupních sestav: výplatní lístky, výplatnice, výčetky platidel, sumarizace, přepočtený počet zaměstnanců, výkazy pojistného, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, mzdové seznamy, platební příkazy, roční mzdové listy, náhrady při pracovní neschopnosti, žádost na chybějící měsíční daňový bonus, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance i za firmu, údaje zaměstnanců z personalistiky, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), docházku, pracovní výkony a mnohé další
 • tisk, jednoduché zobrazení i ukládání všech výstupů do PDF, přímé odesílání e-mailem nebo exporty v dalších méně častých formátech
 • vedení vlastní agendy platebních příkazů včetně výstupů pro elektronické bankovnictví - homebanking
 • export dat pro Informační systém o průměrném výdělku - ISPV
 • zpracování platů pro nepodnikatelské organizace včetně exportu dat pro Informační systém o platu - ISP
 • export dat pro zaúčtování ve všech MRP účetních systémech nebo přehledné sestavy pro zaúčtování v jiných systémech
 • vyúčtování srážkové daně a záloh včetně exportu dat pro elektronické podání - EPO
 • velmi jednoduché zasílání veškerých dostupných formulářů ČSSZ - ELDP, přihlášky k nemocenskému, měsíční přehled, přílohy žádostí o dávky ve spolupráci s MRP Manažerem elektronických podání
 • práci na více stanicích v počítačové síti (v síťové verzi programu)
 • vedení až 9999 firem v multiverzi programu
2. Aktualizace přes internet prvních 12 měsíců užívání ZDARMA
3. Hot-Line poradenství ZDARMA
4. Stručný návod výpočtu mzdy