Účetní software zdarma

Účetní software zdarma

Podpora drobných podnikatelů, malých firem a studentů

Jste drobný podnikatel, malá firma nebo student a je vám líto dávat peníze za účetní programy? Pak jste na správné adrese. Pro fyzické i právnické osoby nabízíme tyto nejdůležitější účetní programy zdarma:

Abyste nemuseli zdlouhavě vybírat, připravili jsme pro vás dva softwarové komplety z Účetního systému MRP-K/S, kde už jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány tak, abychom vám umožnili jejich obsluhu v co největším komfortu.


Drobný podnikatel

Softwarový komplet obsahuje moduly a podmoduly:

 • Daňová evidence

  s podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů,  ...

 • Faktury

  s podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Kniha příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, Zakázky, Pokladní kniha

 • Skladová evidence

  s možností zaúčtování skladových položek jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO. Podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT.

 • Mzdy a personalistika

  vedení mzdové a personální agendy, výpočty exekucí, definice uživatelských mzdových položek, komplexní výstupní sestavy, ...

Tento softwarový komplet je určen pro fyzické osoby (podnikatele a studenty), které dosud neužívaly žádné MRP programové vybavení.

Cena celého kompletu "Drobný podnikatel" je 0,-Kč, tedy zcela zdarma


Malá firma

Softwarový komplet obsahuje moduly a podmoduly:

 • Účetnictví

  s podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů,  ...

 • Faktury

  s podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Kniha příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, Zakázky, Pokladní kniha

 • Skladová evidence

  s možností zaúčtování skladových položek jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO. Podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT.

 • Mzdy a personalistika

  vedení mzdové a personální agendy, výpočty exekucí, definice uživatelských mzdových položek, komplexní výstupní sestavy, ...

Tento softwarový komplet je určen pro fyzické osoby (podnikatele a studenty), které dosud neužívaly žádné MRP programové vybavení.

Cena celého kompletu "Malá firma" je 0,-Kč, tedy zcela zdarma  

Doplňující informace

Hot-Line poradenství zdarma
Samozřejmostí je, tak jako u ostatních našich programů, že k výše uvedeným programovým kompletům poskytujeme:
 • Hot-Line poradenství zdarma
 • aktualizace přes internet zdarma (v prvních 12 měsících užívání)
Po 12 měsících užívání se budete moci svobodně rozhodnout či:
 • Přejdete na plně placenou verzi se všemi rozšiřujícími možnostmi.
 • Bude Vám postačovat zaplatit si pouze aktualizace stávajícího programového vybavení na dalších 12 měsíců s možností využívat i nadále bezplatné hotline poradenství.
 • Pro další období se spokojíte s poslední Vámi staženou aktualizací a nebudete chtít už ani využívat možnost bezplatného hotline poradenství.

Před uplynutím 12 měsíců užívání Vás samozřejmě budeme informovat o těchto možnostech a pak bude jenom na Vás jak se rozhodnete.

V případě Vašeho zájmu o některý z těchto produktů Vám MRP na základě Vaší objednávky vystaví řádnou licenci na jejich užívání. Na jednu osobu (fyzickou nebo právnickou) s jedním IČ můžete získat pouze jeden z těchto softwarových kompletů. I když jsou tyto softwarové produkty nabízeny zcela zdarma, nejsou volně šiřitelné. Uživatelská příručka (manuál) v elektronické formě je součástí každého kompletu.

Omezení v počtech zápisů oproti placeným verzím:
Název modulu Počet zápisů
Účetní deník 550
Daňová evidence (peněžní deník) 550
Adresy 550
Kontakty 100
Zakázky 100
Faktury vydané i přijaté po 100
Ostatní pohledávky 100
Ostatní závazky 100
Objednávky vydané i přijaté po 100
Pokladna 200
Majetek i drobný majetek po 20
Kniha jízd 100 jízd
Skladové karty 200
Skladové pohyby 550
Zápočty 20
Stálé platby 20
Příkazy k úhradě 100
Interní doklady 100
Počet vystavených mezd 20
Oproti plné verzi účetního systému MRP-K/S tyto komplety neobsahují:
 • CRM
 • Pošta
 • Maloobchod
 • Sklad – obaly
 • Nabídky
 • Poptávky
 • Opravy a reklamace
 • Optimalizace
 • Analýzy
 • Smlouvy
 • Daň z příjmů
 • Multiverze
 • Roční převody
Dále tyto produkty nepodporují automatizované funkce ročních převodů v deníku, ve skladu a knize jízd.

Podle našeho zjištění drtivé většině drobných podnikatelů a malých firem uvedené limity nebudou vadit. Nemusíte se však ani obávat, že byste přišli o data v případě dosažení těchto limitů. MRP Vám umožní kdykoliv přejít na placené verze, které Vaše pořízená data převezmou.

 


Tip pro drobné podnikatele a malé firmy, které si účetnictví nechávají zpracovávat účetními firmami!

V případě, že Vám Vaše účetní firma vede účetnictví v účetním systému MRP-K/S a Vy pouze vystavujete faktury či objednávky, postačí Vám používat samostatnou modulovou sestavu Faktury. Vámi vystavené faktury pak může účetní firma jednoduše importovat do Účetního systému MRP-K/S.


Chcete vystavovat faktury online zdarma přímo ve webovém prohlížeči nebo z mobilu?

Pak je pro Vás Turbofaktura jako stvořená. Nejen že vystavíte faktury zdarma ve webovém prohlížeči, ale tyto faktury můžete naimportovat do kompletu Drobný podnikatel nebo Malá firma, které jsou také zdarma.