Účetní systém MRP-K/S

Všechny ceny účetních programů, služeb či zboží, pokud není uvedeno jinak, jsou v Kč bez DPH. Ceník je platný od 1.2.2024.
Multi neboli multiverze je určena pro současné vedení účetnictví několik let zpětně, zjednodušení ročních uzávěrek nebo účetním firmám umožní vedení účetnictví až pro 9998 firem na jednom počítači.

Při koupi nových licencí programů si můžete prvních 12 měsíců stahovat z internetu jejich aktualizace zdarma! 
Při koupi nových licencí získáváte taktéž i hotline poradenství zdarma!

MRP-K/S účetní systém postaven na architektuře SQL Klient/Server

Všechna balení MRP-K/S, včetně jednotlivých modulů, automaticky zahrnují multiverzi. Účetní firmy tedy mohou vést účetnictví až pro 9998 klientů. Případně běžné firmy mohou vést účetnictví mnoho let zpětně.

Produkt  Cena   Objednat

Faktury
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Objednávky, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, GDPR

698 Objednat

Evidence majetku

1 598 Objednat

Evidence pošty

1 998 Objednat

Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmů
Obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, GDPR, ...

2 498 Objednat

Maloobchod/Restaurace (vyžaduje Skladovou evidenci)

3 498 Objednat

Skladová evidence
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Evidenci kontaktů, Skladové karty, Skladové pohyby, Evidenci obalů, Inventury skladu, Intrastat

4 498 Objednat

Účetnictví + Faktury + Daň z příjmů
Obsahuje podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, GDPR, ...

4 498 Objednat

Mzdy a personalistika (bez omezení počtu zaměstnanců)
Obsahuje podmoduly: Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, GDPR

5 498 Objednat

MRP-K/S komplet
Obsahuje výše uvedené moduly s podmoduly + navíc obsahuje moduly a funkce vzájemné provázanosti: Ekonomické analýzy, Finanční analýzy, Daňové optimalizace, CRM, Nabídky, Poptávky, Opravy a reklamace, Smlouvy vydané, Smlouvy přijaté.

17 998 Objednat
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)  Rozšiřující licence

Rozšiřující licence pro další klientské stanice Základní licence* Objednat TP licence** Objednat
Cena za jednu licenci pro další klient. stanici - běžná cena 4 000 Objednat 6 800 Objednat
Cena za balík 5 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 14 000 Objednat 23 800 Objednat
Cena za balík 10 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 24 000 Objednat 40 800 Objednat
Cena za balík 20 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 40 000 Objednat 68 000 Objednat
Cena za balík 40 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 72 000 Objednat 122 400 Objednat


Doplňkové moduly***

Modul  Cena  Objednat
Modul API - Autonomní režim a Commandline režim (K provozu je potřeba mít samostatnou klientskou stanici!) 10 000 Objednat
Modul ISDOC PROFI  4 000 Objednat
Komunikační modul pro Import faktur vydaných iDoklad (API verze 2.0) 4 000 Objednat
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Stormware 4 000 Objednat
Komunikační modul pro Import objednávek přijatých Stormware 4 000 Objednat
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Money S3 4 000 Objednat
Bankovní výpisy - PROFI automatické párování 4 000 Objednat
Komunikační modul EDI/Inhouse 4 000 Objednat
Komunikační modul KB Factoring 4 000 Objednat
Komunikační modul na Export faktur vydaných pro Škoda Auto - WebFakt 4 000 Objednat
Modul k exportu do CSV,XLS,... pro XML uživatelský formát 4 000 Objednat
Automatizace fakturace 4 000 Objednat
Modul pro export zásilek přes API propojení přepravců 4 000 Objednat
Komunikační modul pro Import faktur přijatých ze systému DOCU-X OCR 8 000 Objednat
Modul pro podporu platebních terminálů 4 000 Objednat
Modul pro export skladových pohybů ve formátu CSV,XLS,... 4 000 Objednat
Modul pro import adres ve formátu CSV 4 000 Objednat
Modul pro export objednávek přijatých ve formátu CSV,XLS,... 4 000 Objednat
Modul pro export objednávek vydaných ve formátu CSV,XLS,... 4 000 Objednat
Modul pro Import faktur přijatých ve formátu InvoiceFlow 8 000 Objednat
Modul pro import docházky 4 000 Objednat
Modul pro Import faktur přijatých ze systému WFLOW 8 000 Objednat
Modul pro propojení s aplikací MODO 4 000 Objednat
Komunikační modul pro Import faktur vydaných ze Shoptetu 4 000 Objednat


K MRP-K/S doporučujeme zakoupit program MRP Manažer elektronických podání.

* Základní licence - jsou postačující pro drtivou většinu uživatelů (i pro běžné účetní firmy) a je možné se pomocí nich připojit k serveru MRP-K/S jak přes běžné sítě LAN, tak i přímo přes internet nebo pomocí tzv. terminálového přístupu.

** TP licence - Tyto speciální licence jsou určeny zejména pro účetní firmy, které navíc svým klientům (jiným firmám s jiným IČ) umožňují tzv. TP (terminálový přístup) k účetním datům přes internet-v podstatě pronajímají služby účetního systému MRP-K/S jiným firmám. Uživatel si může pro každou TP licenci vybrat, zda ji použije pro běžnou klientskou stanici, nebo pro stanici, ke které se přistupuje prostřednictvím terminálových služeb. TP licence nelze kombinovat s běžnými licencemi.

*** Tyto doplňkové moduly/programy nejsou součástí kompletu ani modulových sestav. Je nutné si je doobjednat zvlášť.

Pronájem Účetního systému MRP-K/S

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou za pronájem na 12 měsíců.

Produkt  Cena   Objednat

Pronájem MRP-K/S komplet
Obsahuje všechny základní moduly (Účetnictví, Daňová evidence, Faktury, Daň z příjmů, Skladová evidence, Mzdy a personalistika, Maloobchod/restaurace, Evidence majetku, Evidence Pošty) s podmoduly + navíc obsahuje tyto moduly a funkce vzájemné provázanosti: Ekonomické analýzy, Finanční analýzy, Daňové optimalizace, CRM, Nabídky, Poptávky, Opravy a reklamace, Smlouvy vydané, Smlouvy přijaté. Všechny moduly automaticky zahrnují multiverzi. Účetní firmy tedy mohou vést účetnictví až pro 9998 klientů. Případně běžné firmy mohou vést účetnictví mnoho let zpětně. V ceně je jedna licence pro klientskou stanici.

7 200 Objednat

Pronájem rozšiřujících licencí

Pronájem rozšiřujících licencí pro další klientské stanice Základní licence* Objednat TP licence** Objednat
Cena za pronájem jedné licence pro další klient. stanici 1 600 Objednat 2 720  
Cena za pronájem balíku 5 licencí pro další klientské stanice 5 600 Objednat 9 520  

Pronájem doplňkových modulů***

Modul  Cena   Objednat
Komunikační modul pro Import faktur vydaných iDoklad (API verze 2.0) 1 498 Objednat
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Stormware 1 498 Objednat
Komunikační modul pro Import objednávek přijatých Stormware 1 498 Objednat
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Money S3 1 498 Objednat
Bankovní výpisy - PROFI automatické párování 1 498 Objednat
Komunikační modul EDI/Inhouse 1 498 Objednat
Komunikační modul KB Factoring 1 498 Objednat
Komunikační modul na Export faktur vydaných pro Škoda Auto - WebFakt 1 498 Objednat
Modul k exportu do CSV,XLS,... pro XML uživatelský formát 1 498 Objednat
Automatizace fakturace 1 498 Objednat
Modul pro export zásilek přes API propojení přepravců 1 498 Objednat
Komunikační modul pro Import faktur přijatých ze systému DOCU-X OCR 2 998 Objednat
Modul pro podporu platebních terminálů 1 498 Objednat
Modul pro export skladových pohybů ve formátu CSV,XLS,... 1 498 Objednat
Modul pro import adres ve formátu CSV 1 498 Objednat
Modul pro export objednávek přijatých ve formátu CSV,XLS,... 1 498 Objednat
Modul pro export objednávek vydaných ve formátu CSV,XLS,... 1 498 Objednat
Modul pro Import faktur přijatých ve formátu InvoiceFlow 2 998 Objednat
Modul pro import docházky 1 498 Objednat
Modul pro Import faktur přijatých ze systému WFLOW 2 998 Objednat
Modul pro propojení s aplikací MODO 1 498 doplnit
Komunikační modul pro Import faktur vydaných ze Shoptetu 1 498 Objednat

K MRP-K/S doporučujeme zakoupit program MRP Manažer elektronických podání.

* Základní licence - jsou postačující pro drtivou většinu uživatelů (i pro běžné účetní firmy) a je možné se pomocí nich připojit k serveru MRP-K/S jak přes běžné sítě LAN, tak i přímo přes internet nebo pomocí tzv. terminálového přístupu.

** TP licence - Tyto speciální licence jsou určeny zejména pro účetní firmy, které navíc svým klientům (jiným firmám s jiným IČ) umožňují tzv. TP (terminálový přístup) k účetním datům přes internet-v podstatě pronajímají služby účetního systému MRP-K/S jiným firmám. Uživatel si může pro každou TP licenci vybrat, zda ji použije pro běžnou klientskou stanici, nebo pro stanici, ke které se přistupuje prostřednictvím terminálových služeb. TP licence nelze kombinovat s běžnými licencemi.

*** Tyto doplňkové moduly/programy nejsou součástí kompletu ani modulových sestav. Je nutné si je doobjednat zvlášť.

MRP-K/S - zvýhodněné ceny při přechodu z MRP-Vizuálního a MRP-Univerzálního systému

V případě, že od zakoupení poslední aktualizace neuplynula doba delší než 2 roky, zaplatí uživatelé pouze níže uvedené ceny. V případě, že od zakoupení poslední aktualizace uplynula doba delší než 2 roky, uživatelé obdrží 20% slevu z běžných cen ve výše uvedené tabulce.

Všechna balení MRP-K/S, včetně jednotlivých modulů, automaticky zahrnují multiverzi.

Produkt Cena 

MRP-K/S komplet pro uživatele kompletů Silver a Gold

8 999
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)

Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmů
Obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, GDPR, ...

1 698

Účetnictví + Faktury + Daň z příjmů
Obsahuje podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, GDPR, ...

2 998

Skladová evidence
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Evidenci kontaktů, Skladové karty, Skladové pohyby, Evidenci obalů, Inventury skladu, Intrastat

2 998

Mzdy a personalistika (bez omezení počtu zaměstnanců)
Obsahuje podmoduly: Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, GDPR

3 698

Maloobchod/Restaurace (vyžaduje Skladovou evidenci)

2 398

Evidence majetku

1 098

Evidence pošty

1 398

Rozšiřující licence ****

Rozšiřující licence pro další klientské stanice Základní licence TP licence
Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici 2 000 5 100
Cena za balík 5 licencí pro další klientské stanice 7 000 17 850

**** Upozornění: Tyto zvýhodněné ceny platí pouze při přechodu z Vizuálního nebo Univerzálního systému. Při dalším dokupování platí plné ceny.

MRP-K/S - crossupgrade (pro uživatele účetních systémů od jiných výrobců)

Pro uživatele účetních systémů od jiných výrobců, kterým již přestal vyhovovat stávající účetní systém a v současnosti hledají novější, modernější a zejména spolehlivější účetní systém, nabízíme takzvaný "CROSSUPGRADE" za zvýhodněnou cenu se slevou 50%. K objednávce, ve které budete požadovat dodávku programů za cenu Crossupgrade, je nutné přiložit kopii dokladu o legálním nákupu tohoto programu. Doklad nesmí být starší tří let a původní software by měl obsahovat obdobné moduly, jako MRP-K/S.

Všechna balení MRP-K/S, včetně jednotlivých modulů, automaticky zahrnují multiverzi.

Produkt  Cena 

MRP-K/S komplet

8 999
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)

Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmů
Obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, GDPR, ...

1 249

Účetnictví + Faktury + Daň z příjmů
Obsahuje podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, GDPR, ...

2 249

Skladová evidence
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Evidenci kontaktů, Skladové karty, Skladové pohyby, Evidenci obalů, Inventury skladu, Intrastat

2 249

Mzdy a personalistika (bez omezení počtu zaměstnanců)
Obsahuje podmoduly: Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, GDPR

2 749

Maloobchod/Restaurace (vyžaduje Skladovou evidenci)

1 749

Evidence majetku

   799

Evidence pošty

   999

Rozšiřující licence ****

Rozšiřující licence pro další klientské stanice Základní licence TP licence
Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici 2 000 3 400
Cena za balík 5 licencí pro další klientské stanice 7 000 11 900

**** Upozornění: Tyto zvýhodněné ceny platí pouze při crossupgrade. Při dalším dokupování platí plné ceny.

MRP-K/S - ceny pro účetní firmy a daňové poradce

Účetní firmy a daňoví poradci mohou obdržet účetní systém MRP-K/S se slevou 50%.

Účetní systém MRP-K/S umožňuje vést Účetnictví, Daňovou evidenci, Faktury, Sklady, .. prakticky neomezenému počtu firem.

Účetní systém MRP-K/S umožňuje vést Mzdy a personalistiku prakticky neomezenému počtu zaměstnanců.

Ceny po slevě jsou v níže uvedené tabulce.

Produkt  Cena   Objednat

MRP-K/S komplet

8 999 Objednat

Běžné rozšiřující licence 

pro další klientské stanice: Pomocí nich je možné se připojit k serveru MRP-K/S jak přes místní počítačové sítě, tak i přímo přes internet nebo pomocí tzv. terminálového přístupu.
   

Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici

2 000 Objednat
MRP-K/S - ceny pro začínající podnikatele

Začínající podnikatelské subjekty mohou obdržet následující programy z Účetního systému MRP-K/S se slevou 50%. Podmínkou ale je, aby od vystavení živnostenského oprávnění nebo zápisu do obchodního rejstříku neuplynula doba delší než 3 měsíce. Ceny po slevě jsou v níže uvedené tabulce.

Produkt  Cena  Objednat

MRP-K/S komplet

8 999 Objednat
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)  

Daňová evidence + Faktury

  1 249 Objednat

Daňová evidence + Faktury + Sklad

3 498 Objednat

Účetnictví + Faktury

2 249 Objednat

Účetnictví + Faktury + Sklad

4 498 Objednat
MRP-K/S - ceny pro školy

Firma MRP-Informatics, s.r.o. nabízí pro střední a vysoké školy vybrané výukové verze svých účetních systémů. Nezbytnou podmínkou vybavení objednávky za níže uvedené ceny je písemný závazek školy, že licence na tyto programy budou využívat výhradně pro potřeby výuky.

Produkt Cena  Objednat

Účetní systém MRP-K/S + licence pro 11 klientských stanic

998
41 998
Objednat
Zřeknutí se užívacích práv k programu ve prospěch 3. osoby

Stávající uživatel programu se může ve výjimečných případech zříci užívacích práv k programu ve prospěch 3. osoby. Nový uživatel pak obdrží novou licenci k tomuto programu a zaplatí za ni pouze 55% z aktuální ceny programu (minimálně však 698 Kč bez DPH). Zároveň od nás obdrží jako bonus roční předplatné na stahování aktualizací tohoto programu z internetu zdarma.

Pro toto zřeknutí je nutné vyplnit a podepsat formulář Zřeknutí se užívacích práv k programu ve prospěch 3. osoby a zaslat nám jej e-mailem na distribuce@mrp.cz nebo poštou.