Moduly - MRP Vizuálního účetního systému

MRP Sklad

Skladová evidence

Program Skladová evidence je určen pro firmy a soukromé podnikatele, kteří potřebují vést komfortním způsobem skladové hospodářství.


Hlavní výhody:  Objednat        Zkušební verze        Otázky & odpovědi

Stručný přehled možností programu

  • Program Skladová evidence je určen pro firmy a soukromé podnikatele, kteří potřebují vést komfortním způsobem skladové hospodářství.
  • Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, atd.
  • Lze vytvořit až 998 podskladů hlavního skladu.
  • Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených marží.
  • Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnormativních a podnormativních zásob, inventury skladu, doby záruky zboží, tisk čárových kódů na samolepící etikety, atd.).
  • V propojení s Účetnictvím podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT.
  • Uživatele v něm dále zaujal relativně neomezený počet skladových karet a pohybů, složené a zřetězené karty, možnost modifikace výstupních sestav + volitelných sestav, fyzická inventura + možnost dorovnání stavu karet, propojení s mobilními čtečkami čárových kódů, filtrování zobrazení a výstupů skladových karet a pohybů, propojení s moduly maloobchodu, objednávek, faktur a účetního deníku.
  • V propojení s účetnictvím umožňuje provádět zaúčtování skladových položek jak způsobem A, tak i B (a to bez dalších příplatků). Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO (a to bez dalších příplatků).

Skladová evidence

Základní verze programu Skladová evidence obsahuje následující moduly:

Skladové karty, skladové pohyby

Skladové karty, skladové pohyby

Umožňují vedení skladového hospodářství s přímou návazností na další moduly - účetnictví, faktury, maloobchod. Výstupní sestavy jako např.: příjemka a výdejka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, seznamy karet, inventury, ceníky, apod. Implementovaná podpora pro hlášení INTRASTAT s možností exportu do XML souborů. Možnost vytváření složených a zřetězených karet. Nastavení ceníku pro různé měny. Vytváření skladových dokladů z objednávek. Možnost přenosu skladových dokladů, načtení skladových dokladů z pomocných dokladů nebo z textových souborů.

 

Zakázky

Kniha zakázek umožňuje evidenci a zpracování dat týkajících se jednoho projektu, s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií. Program umožňuje vystavovat faktury na základě evidovaných zakázek a rozúčtovat náklady na jednotlivé zakázky.

Zákazky

 

Adresár dodávateľov/odberateľov

Adresář dodavatelů/odběratelů

S modulem adres spolupracují ostatní moduly, ve kterých se pracuje s adresami zákazníků nebo dodavatelů. Umožňuje vyhledávat podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČ, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě, apod. Také je možné ve výstupech tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na samolepící štítky různých formátů. Adresář umožňuje třídit adresy podle typu s možností dalšího členění. Dokáže kontrolovat spolehlivost plátců DPH a jejich bankovních účtů.

 

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy v animovaném 3D zobrazení ocení zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, cash flow, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty.

Manažérske grafické analýzy

 

Výše uvedené moduly obsahuje základní, tedy nejlevnější, verze programu Skladová evidence.

 

Kromě základní verze nabízíme i Skladovou evidenci rozšířenou o následující moduly:

Multiverze

Velkou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat agendy mnoho let zpětně nebo vést agendu až 9998 firmám na jednom počítači.

Multiverze

 

 

Síťová verze

Umožňuje pracovat na více stanicích v počítačové síti. Rozšíření o síť je cenově výhodné, protože se neplatí za každou stanici v síti.