Manažer elektronickýchpodání

podání formularů přes datové schránky

Program umožňuje podávat formuláře přes datové schránky (bez zařizování certifikátu a bez registrace na úřadech) nebo přímo do systémů daňové a sociální správy pomocí certifikátu pro vytvoření elektronického podpisu.

Vyplňování formulářů

Program umožňuje vyplňovat formuláře nebo upravovat formuláře načtené z účetního programu. Vyplňování oceníte při opravě chyb nebo pokud váš účetní program neumožňuje export některého formuláře.

Proč elektronické podání ?

 • Elektronické podání (EPO) je stejně snadné jako odeslání obyčejného emailu.
 • Formuláře posíláte kdykoliv, nejste vázáni na pracovní dobu úřadu.
 • Už žádné složité nastavování tiskáren při tisku do tiskopisu.
 • Výsledky zpracování dostanete za pár vteřin.
 • V případě zamítnutí můžete formulář hned opravit a podat znova.

Spolupráce s účetními programy

Manažer elektronických podání přímo spolupracuje se všemi účetními systémy od naší firmy. Pokud máte jiný účetní program můžete z něj formuláře odesílat také, stačí, aby váš účetní program uměl vyexportovat formuláře ve formátu XML.

Tisk formulářů

Program umožňuje vytisknout formuláře pro papírovou archivaci. Oproti tisku z účetního programu máte jistotu, že vytisknete formulář přesně tak jak byl odeslán úřadu.

Manažer elektronických podání

Manažer elektronických podání (manažer EPO neboli aplikace EPO) je program pro vyplňování, tisk a podání formulářů úřadům přes internet. Program umožňuje převzít údaje formulářů přímo z vašeho účetního programu.

Pro snadné rozběhnutí elektronického podávání jsme pro vás připravili stručný popis všech potřebných úkonů. Pokud potřebujete poradit, nebojte se zavolat na naši linku pomoci 577 001 258.

Co můžete podávat ?
 • Přiznání k DPH
 • Kontrolní hlášení DPH
 • Souhrnné hlášení k DPH
 • Přiznání k dani silniční
 • Žádost o chybějící měsíční daňový bonus
 • Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
 • Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ)
 • Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI)
 • Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (eNeschopenka)
 • Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP / RELDP)
 • Oznámení o nástupu / skončení zaměstnání (ONZ)
 • Podání obecných PDF dokumentů přes datové schránky

Spolupráce s účetními programy

Manažer elektronických podání přímo spolupracuje se všemi účetními systémy od naší firmy. Pokud máte jiný účetní program můžete z něj formuláře odesílat také, stačí, aby váš účetní program uměl vyexportovat formuláře ve formátu XML. Načtení formuláře z vašeho účetního programu můžete vyzkoušet na ukázkové verzi, která je volně ke stažení. Pokud váš účetní program neumí vyexportovat formuláře, můžete je vyplnit přímo v Manažeru elektronických podání. Vývojářům jiných účetních programů nabízíme jednoduché API pro přímé předání dat formuláře do Manažera elektronických podání (bez nutnosti předávání dat přes soubor).

Vyplňování formulářů

Program umožňuje vyplňovat formuláře nebo upravovat formuláře načtené z účetního programu. Vyplňování oceníte při opravě chyb nebo pokud váš účetní program neumožňuje export některého formuláře. Při vyplňování vypadají formuláře stejně jako na papíře, nemusíte se bát, že se v jejich elektronické podobě nevyznáte. Ke každé kolonce jsou zobrazovány podrobné pokyny pro vyplnění. Automatická kontrola umožňuje jednoduše najít a opravit špatně vyplněné údaje ještě před odesláním. Program nemá problém ani s podáním, které obsahuje několik set formulářů najednou (třeba při podání Evidenčních listů za zaměstnance).

Tisk formulářů

Program umožňuje vytisknout formuláře pro papírovou archivaci. Oproti tisku z účetního programu máte jistotu, že vytisknete formulář přesně tak jak byl odeslán úřadu. V případě opravy formuláře v Manažeru elektronických podání nemusíte změny přepisovat zpět do účetního programu jenom kvůli tisku. Funkce tisku také umožňuje jednoduché barevné úpravy. Nebudete mít jinak časté problémy při tisku barevného formuláře na černobílé tiskárně. Na tiskárnách, které to umožňují, můžete použít oboustranný tisk.

Archiv formulářů

Formuláře jsou v programu zařazeny do kategorií podle stavu ve kterém se právě nacházejí. Všechny nově vyplněné nebo načtené formuláře jsou zařazeny v kategorii Rozpracované a zůstávají zde přes odeslání až po dokončení zpracování na úřadě. Jakmile je formulář přijat úřadem, přesunete jej do Archivu. Případné neúspěšné podání můžete smazat do Koše. Takto si budete udržovat "čistý stůl" a v rozpracovaných budete mít jen formuláře, které potřebují vaši pozornost. Formuláře v archivu jsou automaticky řazeny podle firmy a roku podání. Tento způsob archivace oceníte hlavně v případě, že podáváte za více firem. Pozdější dohledání odeslaného formuláře je pak velmi snadné. Program má také funkce pro export a import archivu, které umožňují zálohování nebo přenesení celého archivu na jiný počítač.

Uživatelské účty

Uživatelské účty jsou určeny pro práci více účetních nebo pro odesílání formulářů za více firem. Každý účet má samostatný podpisový certifikát. Pokud zastupujete více firem a pro každou máte jiný podpisový certifikát může každý účet obsahovat nastavení pro jednu z nich. Při práci s programem lze mezi uživatelskýmí účty (firmami) jednoduše přepínat. Přistup k účtu může být chráněn heslem.

Aktualizace

Protože úřady formuláře neustále mění nebo vydávají nové, (v tomto se oproti papíru bohužel nic nezlepšilo), umožňuje program snadnou aktualizaci přes internet. Stažením a instalací nové verze vás provede jednoduchý průvodce kterého spustíte přímo z programu (menu Udržba -> Aktualizace programu). Aktualizace je snadná, instalaci  zvládne i laik.
Aktualizace můžete stahovat zdarma první rok po zakoupení programu. Předplatné aktualizací na druhý a každý následující rok je 398,- Kč. Za tuto cenu dostanete všechny nově vydané nebo změněné formuláře. Nemusíte připlácet za každý používaný formulář jako u jiných firem. Předplatné si můžete jednoduše koupit v našem internetovém obchodě (oddíl Aktualizace) nebo telefonicky na čísle 577 001 258.

Základní kroky pro elektronické podání

Na této stránce najdete podrobné postupy (krok za krokem) všech úkonů které je nutné udělat, abyste mohli podávat formuláře elektronicky, tedy jednoduchým odesláním přes internet. Jelikož se postupy pro každý úřad mírně liší jsou uvedeny samostatně.

Elektronické podání Daňových formulářů
Na tomto místě se dozvíte vše, co je třeba udělat, abyste mohli podávat  daňové formuláře  elektronicky, tedy pouhým odesláním přes internet. Tento popis se týká formulářů  Kontrolní hlášení DPHPřiznání k DPHSouhrnné hlášení k DPHPřiznání k dani cestní  a  Žádost o chybějící měsiční daňový bonus .

Manažer elektronických podání
Pro elektronické podání potřebujete komunikační program, kterým budete posílat formuláře úřadu. Samozřejmě doporučujeme náš program  Manažer elektronických podání , který vám formuláře ještě před podáním zkontroluje. Navíc umožňuje formuláře přímo vyplňovat, tisknout a přehledně je archivuje.

Manažer elektronických podání umožňuje načíst formuláře vytvořené ve vašem účetním systému. Váš účetní systém musí umět uložit formulář do souboru ve formátu, který určuje příslušný úřad. Spolupráci s vaším účetním systémem můžete vyzkoušet ve  zkušební verzi programu. Pokud váš účetní systém neumí vyexportovat formulář v požadovaném formátu, můžete formuláře vyplnit přímo v programu. Manažer elektronických podání samozřejmě přímo spolupracuje se všemi účetními systémy od naší firmy.

Podání přes Datové schránky
Výhodou podání přes datové schránky je, že nemusíte mít podpisový certifikát pro vytváření elektronického podpisu. Elektronický podpis se při podání přes datové schránky nepoužíva. Vše, co potřebujete je uživatelské jméno a heslo k datové schránce.

V programu můžete mít více firem a každá má vlastní datovou schránku. Pokud naopak chcete posílat za více firem z jedné datové schránky (např. jste účetní která zpracovává účetnictví více firmám), nastavíte všem firmám stejné přihlašovací údaje.

Program si přihlašovací údaje k datové schránce vyžádá při odesílání prvního podání. Přihlašovací údaje si uloží a při dalším podání se již nedotazuje. Pokud chcete později přihlašovací údaje změnit, můžete přes menu Firmy -> Název firmy -> Nastavení odesílání .

Podání pomocí elektronického podpisu
Při podání pomocí elektronického podpisu musíte mít certifikát, kterým budete podepisovat posílané formuláře. Certifikát je v podstatě soubor s údaji, které jsou nutné pro vytvoření vašeho elektronického podpisu. Státní úřady uznávají pouze takzvané Kvalifikované certifikáty  vydané podle zákona o elektronickém podpisu (ještě jsou certifikáty komerční, např. pro elektronické bankovnictví).

Kvalifikované certifikáty jsou vydávány jen na fyzickou osobu, nelze je vydat na firmu. Ve firmě si obvykle pořizuje certifikát účetní nebo jednatel (obecně osoba s podpisovým právem). Pokud jste účetní a budete podávat formuláře za více firem, pro všechny budete používat jeden certifikát vydaný na vaše jméno.

Certifikát doporučujeme vyřídit u České pošty, která je má nejlevnější. Z nabízených vyberte kvalifikovaný certifikát pro fyzickou osobu. Ostatní certifikáty, které pošta nabízí, potvrzují kromě vaší identity ještě další údaje (např. vaše zaměstnání). Tyto dodatečné údaje však úřady ignorují a pro vás znamenají jenom papírování navíc. Nedoporučujeme také objednávat speciální certifikáty na čipové kartě nebo USB tokenu, podle našich zkušeností jsou s nimi časté technické problémy.

Úřady vyžadují, aby certifikát obsahoval tzv. Identifikátor MPSV . Tento údaj jednoznačně určuje vaši osobu, lze jí tedy přirovnat k rodnému číslu. Z Identifikátoru MPSV však nelze vyčíst datum narození a pohlaví. Požadavek na přidělení identifikátoru zaškrtněte ve smlouvě o certifikátu. Takové doporučujeme povolit zveřejnění certifikátu na webových stránkách certifikační autority. Další postup pro přidělení certifikátu naleznete na následujících internetových stránkách pošty: Podpisový certifikát je pro všechny firmy v programu společný. Pro jeho nastavení vyberte  menu Údržba -> Nastavit certifikát .
- Kontrolní hlášení DPH
- Přiznání k DPH
- Souhrnné hlášení k DPH
- Přiznání k dani silniční
- Žádost o chybějící měsiční daňový bonus
Elektronické podání sociálních formulářů
Na tomto místě se dozvíte vše, co je třeba udělat, abyste mohli podávat  formuláře ČSSZ  elektronicky, tedy pouhým odesláním přes internet. Tento popis se týká formulářů  Přehled o výši pojistného, ​​Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, Evidenční listy důchodového pojištění a Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání (dříve Přihlášky k nemocenskému pojištění).

Manažer elektronických podání
Pro elektronické podání potřebujete komunikační program, kterým budete posílat formuláře úřadu. Samozřejmě doporučujeme náš program  Manažer elektronických podání , který vám formuláře ještě před podáním zkontroluje. Navíc umožňuje formuláře přímo vyplňovat, tisknout a přehledně je archivuje.

Manažer elektronických podání umožňuje načíst formuláře vytvořené ve vašem účetním systému. Váš účetní systém musí umět uložit formulář do souboru ve formátu, který určuje příslušný úřad. Spolupráci s vaším účetním systémem můžete vyzkoušet ve zkušební verzi programu. Pokud váš účetní systém neumí vyexportovat formulář v požadovaném formátu, můžete formuláře vyplnit přímo v programu. Manažer elektronických podání samozřejmě přímo spolupracuje se všemi účetními systémy od naší firmy.

Podání přes Datové schránky
Výhodou podání přes datové schránky je, že nemusíte mít podpisový certifikát pro vytváření elektronického podpisu a také se nemusíte registrovat na Okresní správě sociálního zabezpečení. Elektronický podpis se při podání přes datové schránky nepoužíva. Vše, co potřebujete je uživatelské jméno a heslo k datové schránce.

V programu můžete mít více firem a každá má vlastní datovou schránku. Pokud naopak chcete posílat za více firem z jedné datové schránky, (např. jste účetní která zpracovává účetnictví více firmám) nastavíte všem firmám stejné přihlašovací údaje.

Program si přihlašovací údaje k datové schránce vyžádá při odesílání prvního podání. Přihlašovací údaje si uloží a při dalším podání se již nedotazuje. Pokud chcete později přihlašovací údaje změnit, můžete přes menu Firmy -> Název firmy -> Nastavení odesílání .

Podání pomocí elektronického podpisu
Podání pomocí elektronického podpisu je starší způsob elektronického podání, který doporučujeme pouze pokud již máte zřízený kvalifikovaný certifikat. V opačném případě doporučujeme podání přes datové schránky, které nevyžaduje certifikát ani registraci na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Při podání pomocí elektronického podpisu musíte mít certifikát, kterým budete podepisovat posílané formuláře Certifikát je v podstatě soubor s údaji, které jsou nutné pro vytvoření vašeho elektronického podpisu. Státní úřady uznávají pouze takzvané Kvalifikované certifikáty  vydané podle zákona o elektronickém podpisu (ještě jsou certifikáty komerční, např. pro elektronické bankovnictví).

Kvalifikované certifikáty jsou vydávány vždy jen fyzickým osobám, nelze je vydat na firmu. Ve firmě si obvykle pořizuje certifikát účetní nebo jednatel (obecně osoba s podpisovým právem). Pokud jste účetní a budete podávat formuláře za více firem, pro všechny budete používat jeden certifikát vydaný na vaše jméno.

Certifikát doporučujeme vyřídit u České pošty, která je má nejlevnější. Z nabízených vyberte kvalifikovaný certifikát pro fyzickou osobu. Ostatní certifikáty, které pošta nabízí, potvrzují kromě vaší identity ještě další údaje (např. vaše zaměstnání). Tyto dodatečné údaje však úřady ignorují a pro vás znamenají jenom papírování navíc. Nedoporučujeme také objednávat speciální certifikáty na čipové kartě nebo USB tokenu, podle našich zkušeností jsou s nimi časté technické problémy.

Úřady vyžadují, aby certifikát obsahoval tzv. Identifikátor MPSV . Tento údaj jednoznačně určuje vaši osobu, lze jí tedy přirovnat k rodnému číslu. Z Identifikátoru MPSV však nelze vyčíst datum narození a pohlaví. Požadavek na přidělení identifikátoru zaškrtněte ve smlouvě o certifikátu. Takové doporučujeme povolit zveřejnění certifikátu na internetových stránkách certifikační autority. Další postup pro přidělení certifikátu naleznete na následujících internetových stránkách pošty: Podpisový certifikát je pro všechny firmy v programu společný. Pro jeho nastavení vyberte  menu Údržba -> Nastavit certifikát .

Sociální formuláře můžete podávat pomocí elektronického podpisu až po registraci na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Pro registraci budete potřebovat vyplněný tiskopis o pověření k elektronickému podání. Týmto tiskopisem oznamuje zaměstnavatel úřadu, kterého pracovníka nebo zástupce pověřil elektronickým podáním.


Registraci provedete u kontaktního pracovníka na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (schůzku doporučujeme předem telefonicky domluvit). S sebou si vezměte vyplněný tiskopis o pověření k elektronickému podání a potvrzení o vydání kvalifikovaného certifikátu od pošty.

- Přehled o výši pojistného
- Příloha k žádosti o dávku
- Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance
- Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti
- Oznámení o nástupu / skončení zaměstnání
- Evidenční listy důchodového pojištění
- Potvrzení o studiu