Aktualizace programů

Aktualizace našeho programového vybavení probíhá ročním předplatným. Předplatné aktualizací (celým názvem Roční předplatné aktualizací přes internet) přináší možnost za výhodné ceny stahovat po celou dobu předplatného nové verze programů.
Nové verze účetních programů vydáváme alespoň čtyřikrát do roka - reagují na časté legislativní změny a také jsou doplněny o další funkce rozšiřující možnosti programu a zvyšující komfort obsluhy. Proto doporučujeme, abyste pravidelně využívali předplatného aktualizací. Ceny předplatného jsou stanoveny tak, aby co nejvíce zvýhodnily uživatele, kteří každoročně objednávají roční předplatné aktualizací přes internet. 
Navíc zdarma získáte v tomto období i hotline poradenství
Za příplatek je možné i zaslání aktualizací poštou.

Získejte 2 měsíce předplatného navíc

Pokud uhradíte předplatné na stahování aktualizací na další rok nejpozději do skončení Vašeho stávajícího předplatného, získáte navíc 2 měsíce, tedy celkem 14 měsíců předplatného.

Aktualizace programů

MRP-K/S - komplet
V prvním roce užívání účetního systému MRP-K/S máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!


Roční předplatné v dalších letech:

1. Při objednávce aktualizací před vypršením předplatného činí cena předplatného 22% z běžné ceny produktu + dále se k této ceně přičte 22% z ceny případných dalších licencí pro klientské stanice.


2. Při objednávce aktualizací po vypršení předplatného (maximálně do doby 1 roku od ukončení předplatného) bude cena 1,5 násobek běžného předplatného (viz. bod 1).


3. Při objednávce aktualizací po vypršení předplatného (více než 1 rok od ukončení předplatného) bude cena 2 násobek běžného předplatného
(viz. bod 1).

Upozornění

"Běžná cena" je aktuální cena produktu bez jakýchkoliv slev. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Součástí výše uvedených aktualizací MRP-K/S nejsou aktualizace doplňkových modulů. Vzhledem k tomu, že tyto moduly zabezpečují komunikaci se softwarovými produkty od jiných výrobců, budou i poplatky za případné aktualizace fakturovány zvlášť.

MRP-K/S - modulové sestavy

MRP-K/S - modulové sestavy

V prvním roce užívání účetního systému MRP-K/S máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!


Roční předplatné v dalších letech:
 

1. Při objednávce aktualizací, před vypršením předplatného se cena spočítá dle níže uvedené tabulky + dále se k této ceně přičte 22% z ceny případných dalších licencí pro klientské stanice.

 

 • běžná cena do 3 000 > aktualizace za 40% ceny (minimálně 498)
 • běžná cena 3 001 - 6 000 > aktualizace za 33% ceny
 • běžná cena 6 001 - 10 000 > aktualizace za 28% ceny
 • běžná cena 10 001 - 18 000 > aktualizace za 26% ceny
 • běžná cena nad 18 tisíc > aktualizace za 24% ceny2. Při objednávce aktualizací po vypršení předplatného (maximálně do doby 1 roku od ukončení předplatného) bude cena 1,5 násobek běžného předplatného (viz. bod 1).

 

3. Při objednávce aktualizací po vypršení předplatného (více než 1 rok od ukončení předplatného) bude cena 2 násobek běžného předplatného (viz. bod 1).

 

Upozornění:

"Běžná cena" je aktuální cena produktu bez jakýchkoliv slev. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

V případě, že máte zakoupeno více modulů, je třeba všechny aktualizovat současně.

Součástí výše uvedených aktualizací MRP-K/S nejsou aktualizace doplňkových modulů. Vzhledem k tomu, že tyto moduly zabezpečují komunikaci se softwarovými produkty od jiných výrobců, budou i poplatky za případné aktualizace fakturovány zvlášť.


 
MRP-K/S - doplňkové moduly
Doplňkové moduly se aktualizují souběžně s MRP-K/S komplet nebo MRP-K/S modulovými sestavami.


1. Při objednávce aktualizace před vypršením předplatného činí cena předplatného na aktualizace přes Internet 13% z běžné ceny doplňkového modulu.

2. Při objednávce aktualizací po vypršení předplatného (maximálně do doby 1 roku od ukončení předplatného) bude cena 1,5 násobek běžného předplatného doplňkového modulu (viz. bod 1).

3. Při objednávce aktualizací po vypršení předplatného (více než 1 rok od ukončení předplatného) bude cena 2 násobek běžného předplatného doplňkového modulu (viz. bod 1).


Upozornění

"Běžná cena" je aktuální cena produktu bez jakýchkoliv slev. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
MRP-Vizuální účetní systém

V prvním roce užívání MRP Vizuálního účetního systému máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!


Roční předplatné v dalších letech:
 

1. Při objednávce aktualizací, před vypršením předplatného se cena spočítá dle níže uvedené tabulky.

 

 • běžná cena do 3 000 > aktualizace za 40% ceny (minimálně 498)
 • běžná cena 3 001 - 6 000 > aktualizace za 33% ceny
 • běžná cena 6 001 - 10 000 > aktualizace za 28% ceny
 • běžná cena 10 001 - 18 000 > aktualizace za 26% ceny
 • běžná cena nad 18 tisíc > aktualizace za 24% ceny
 • účetní komplet MRP Silver > 3720 Kč
 • účetní komplet MRP Gold > 4100 Kč2. Při objednávce aktualizací po vypršení předplatného (maximálně do doby 1 roku od ukončení předplatného) bude cena 1,5 násobek běžného předplatného (viz. bod 1).

 

3. Při objednávce aktualizací po vypršení předplatného (více než 1 rok od ukončení předplatného) bude cena 2 násobek běžného předplatného (viz. bod 1).

 

Upozornění:

"Běžná cena" je aktuální cena produktu bez jakýchkoliv slev. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

V případě provádění aktualizace je nutné, aby moduly Maloobchodu i Skladu byly vždy aktualizovány na stejnou verzi.

MRP-Manažer elektronických podání
 1. V prvních 12 měsících užívání programu máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání programu je cena ročního předplatného 548 Kč.

 

 


 

"Běžná cena" je aktuální cena produktu bez jakýchkoliv slev. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ceník je platný od 1.2.2024

V případě jakýchkoliv nejasností nás, prosím, kontaktujte.

Rozšíření programů

Pro získání aktualizací programů je nutné sdělit nám licenční čísla programových produktů, jejichž aktualizace objednáváte. Cena aktualizace závisí na datu pořízení prvotní licence nebo poslední aktualizace daného produktu. Při koupi nového programu nebo jeho aktualizace získáváte navíc jednoroční e-mailovou a telefonickou HOT-LINE podporu zdarma. Ceny aktualizací se vypočítávají z běžných cen (ne z případných akčních slev). Převod licenčních práv na užívání MRP software nebo zapůjčení různým subjektům (fyzickým nebo právnickým) není povoleno.

a) Kdo má předplacené aktualizace, a má zájem na rozšíření o sklad, multiverzi nebo síťovou verzi, zaplatí rozdíl mezi jednotlivými cenami plus 300 Kč.
Kdo má předplacené aktualizace na užívání účetního kompletu MRP-Silver, a má zájem na rozšíření na MRP-Gold, zaplatí 4 000 Kč.
Tento bod neplatí pro MRP-K/S.
b) Kdo nemá předplacené aktualizace, a má zájem na rozšíření o sklad, multiverzi nebo síťovou verzi, zaplatí rozdíl mezi jednotlivými cenami plus příslušné roční předplatné aktualizací.
Kdo nemá předplacené aktualizace na užívání účetního kompletu MRP-Silver, a má zájem na rozšíření na MRP-Gold, zaplatí 4 000 Kč plus příslušné roční předplatné aktualizací.
Tento bod neplatí pro MRP-K/S.
c) Jestliže máte zájem instalovat účetní program na více počítačích, ale pouze v rámci jedné firmy (s jedním IČ), zaplatíte za každou další instalaci účetního programu pouze 30% z běžné ceny. Tento bod neplatí pro rozšiřující licence pro klientské stanice MRP-K/S. Zvýhodněnou cenu lze využít pouze v případě, že máte aktuální verzi účetního programu.
d) V případě, že uživatel Daňové evidence musí ze zákona začít účtovat podvojným způsobem a chce zakoupit produkt Účetnictví, nebude platit plnou cenu programu, ale zaplatí cenu se slevou. Výše slevy bude činit 30% z běžné ceny Daňové evidence, kterou dosud užíval.
Tento bod neplatí pro MRP-K/S.
e) V případě, že si uživatel účetního programu (Vizuálního nebo Univerzálního) chce zakoupit softwarový balík programů MRP Silver nebo MRP Gold zaplatí jeho běžnou cenu (bez slev).

Aktualizace programů ZDARMA

Akce aktualizace programů ZDARMA

Spokojeným uživatelům MRP produktů je umožněno využívat následující nabídky:

 • Jestliže s požadavkem na aktualizaci zašlete zároveň závaznou objednávku od jiné fyzické či právnické osoby (která dosud neužívala žádný MRP software) na nové licence MRP účetních programů v hodnotě přesahující 1.500 Kč bez DPH, můžete obdržet aktualizaci na 1 program (z Vizuálního účetního systému nebo z modulových sestav účetního systému MRP-K/S) zdarma.
 • Jestliže s požadavkem na aktualizaci účetního systému MRP-K/S zašlete zároveň závaznou objednávku od jiné osoby (která dosud neužívala žádný MRP software) na novou licenci MRP-K/S komplet, můžete obdržet aktualizaci MRP-K/S komplet zdarma. Aktualizace zdarma se nevztahuje na případné další licence klientských stanic.