MRP-Vizuální účetní systém

Faktury

Program Faktury, v základní ceně 498,-Kč bez DPH, je určen jak pro plátce DPH, tak i pro neplátce DPH.

 

 

Základní verze programu Faktury obsahuje následující moduly:

Přijaté/vydané faktury

Umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storna a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, apod. Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů. Do faktur vkládá QR kódy v režimu QR platba nebo QR faktura.

Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování po Internetu - dokáže e-mailem rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury.

Tento modul umožňuje importovat/exportovat faktury z/do Účetního systému MRP-K/S. Takže účetní firmy mohou používat MRP-K/S, zatímco obyčejný živnostník může používat pouze vizuální Fakturaci (která je jednoduchá na obsluhu a za nízkou cenu) a exporty z ní předávat účetní firmě, která mu v MRP-K/S povede kompletní účetní agendu.

 

Pokladní kniha

Modul Pokladní kniha umožňuje vedení více pokladen v různých měnách a evidenci příjmových a výdajových pokladních dokladů, jejich přidávání, opravu, mazání, prohlížení, a vyhledávání v nich.
Jednotlivé doklady umožňuje vytisknout. Seřazení zápisů v Pokladní knize je možné uživatelsky nastavit podle zvolených kritérií.

 

Bankovní výpisy

s návazností na internetbanking umožňují efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů, importovaných z elektronického bankovnictví. Stažené výpisy dokáže poloautomatickým způsobem spárovat s knihou faktur. Jejich přednosti se projeví zejména při zpracování velkého množství údajů. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a další. Dokáže zpětně vytvářet a tisknout bankovní výpisy získané pouze v elektronické formě.

 

Příkazy k úhradě

dokáží vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro další případnou kontrolu. Podporuje různé internetbankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).

 

Objednávky

Modul Objednávky umožňuje vést evidenci Přijatých/vydaných objednávek s možností přebírání zadaných údajů přímo do modulu Fakturace. Možnost částečného vykrytí objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovém formátu (tzv. "inhouse" formát). Možnost definice smluvní ceny nebo stanovení ceny až v okamžiku vykrytí.

 

Zakázky

Kniha zakázek umožňuje evidenci a zpracování dat týkajících se jednoho projektu, s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií. Program umožňuje vystavovat faktury na základě evidovaných zakázek a rozúčtovat náklady na jednotlivé zakázky.

 

Adresář dodavatelů/odběratelů

S modulem adres spolupracují ostatní moduly, ve kterých se pracuje s adresami zákazníků nebo dodavatelů.
Umožňuje vyhledávat podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČ, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě, apod. Také je možné ve výstupech tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na samolepící štítky různých formátů. Adresář umožňuje třídit adresy podle typu s možností dalšího členění. Dokáže kontrolovat spolehlivost plátců DPH a jejich bankovních účtů.

 

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy v animovaném 3D zobrazení ocení zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, cash flow, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty.

 

 

Výše uvedené moduly obsahuje základní, tedy nejlevnější, verze programu Faktury.
Kromě základní verze nabízíme program Faktury i v síťové verzi. 

 

Síťová verze

Umožňuje pracovat na více stanicích v počítačové síti. Rozšíření o síť je cenově výhodné, protože se neplatí za každou stanici v síti.

 

 

Další stránky MRP-Vizuálního účetního systému:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku