MRP-Vizuální účetní systém

Celý účetní systém je sestaven z jednotlivých modulů - účetních programů. Zákazník si tedy kupuje jen ty účetní programy, které ke své práci momentálně nezbytně potřebuje. S rostoucími potřebami firmy si pak může postupně dokupovat další. Tím se stal celý účetní systém velice atraktivní nejen po kvalitativní, ale i po cenové stránce.

Velkou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace účetních programů v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat účetní agendy mnoho let zpětně nebo vést současně účetnictví až 9998 firmám. Účetní programy dodáváme i ve formě síťových verzí. Za velmi výhodné ceny je celý systém pravidelně aktualizován jak po stránce legislativní, tak i po stránce uživatelského komfortu a vývoje dalších funkcí. Účetní systém je pravidelně ověřován auditem. K nahlédnutí je aktuální auditorské ověření.

Nejen podnikatelé a živnostníci, ale i ekonomové a ředitelé firem, ocení ekonomické analýzy v grafické podobě v animovaném 3D zobrazení (tyto ekonomické analýzy jsou součástí Účetnictví, Daňové evidence, Skladu a Fakturace i v té nejzákladnější verzi), plánovat rozvoj firmy nebo pouze vytvářet komfortní (uživatelsky modifikovatelné) tiskové výstupy.

MRP-Vizuální účetní systém sestavuje Kontrolní hlášení DPH. Pro uživatele jsme připravili příručku pro sestavení Kontrolního hlášení, která vysvětluje jak správně vyplňovat daňové náležitosti na jednotlivých dokladech.

MRP Vizuální účetní systém je určen pro plátce i neplátce DPH

MRP-Vizuální účetní systém podporuje GDPR:
  • Šifrováním záloh účetních dat.
  • Šifrováním exportů dat do souboru typu PHC.
  • Anonymizací záloh dat pro technické a servisní účely.
  • Šifrováním výstupů do PDF.
  • Možností evidovat historii souhlasů se zpracováním osobních údajů.
  • Šifrováním e-mailem zasílaných výplatních lístků individuálními hesly zaměstnanců.
MRP-Vizuální účetní systém

Pro svou práci si můžete vybrat následující moduly - účetní programy:

program Daňová evidence

- dříve jednoduché účetnictví. Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, sledování DPH a pomocných knih,...

program Účetnictví

- dříve Podvojné účetnictví. Umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní.

program Skladová evidence

- k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, …

program Faktury

- umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storna a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů,...

program Mzdy a personalistika

- již v základní ceně umožňuje vedení mzdové a personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců.

program Maloobchod

- vytváří a tiskne paragony, odepisuje zboží ze skladu, tiskne sumarizace, uzávěrky,... Umožňuje připojit zákaznický displej, paragonovou tiskárnu, zásuvku na peníze.

program Restaurace

- je vhodný pro různé typy restauračních zařízení, bary, jídelny i zařízení nabízející donáškovou službu. Je propojen se skladovým hospodářstvím.

program Kniha jízd

- vede knihu jízd firemních i soukromých vozidel používaných pro služební účely. Eviduje ceny pohonných hmot a výšky cestovních náhrad. Obsahuje Generátor jízd,...

MRP-Silver a MRP-Gold

, dva komplety účetních programů za zvýhodněné ceny. Účetnictví, Daňová evidence, Faktury, Sklady, Mzdy, Kniha jízd, Daně z příjmu, DPH,...

 

Další stránky MRP-Vizuálního účetního systému:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku