MRP K/S - modulové sestavy

Modulové sestavy MRP-K/S

MRP-K/S si můžete pořídit buď jako komplet (za zvýhodněnou cenu) nebo si postupně dokupovat jednotlivé moduly podle rostoucích nároků Vaší firmy. Níže uvedená tabulka uvádí, které konkrétní moduly obsahuje daná modulová sestava. MRP-K/S komplet navíc obsahuje moduly a jiné funkce vzájemné provázanosti jako Manažerské analýzy, CRM, Nabídky, Poptávky, Opravy a reklamace, Smlouvy vydané, Smlouvy přijaté, ...

Z uvedené tabulky je taktéž zřejmé, že všechny modulové sestavy dodáváme v MULTIVERZI, což oceníte zejména při závěrkových operacích nebo při potřebách častého nahlížení do účetních operací předchozích let. Účetním firmám a daňovým poradcům zase multiverze umožní vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám.

Moduly MRP-K/S