Účetní programy - Ceník

Všechny ceny účetních programů, služeb či zboží, pokud není uvedeno jinak, jsou v Kč bez DPH.
Multi neboli multiverze je určena pro současné vedení účetnictví několik let zpětně, zjednodušení ročních uzávěrek nebo účetním firmám umožní vedení účetnictví až pro 9998 firem na jednom počítači.

Při koupi nových licencí programů si můžete prvních 12 měsíců stahovat z internetu jejich aktualizace zdarma! Při koupi nových licencí získáváte taktéž i hotline poradenství zdarma!

MRP-K/S verze 6.52, účetní systém postaven na architektuře SQL Klient/Server

>
Všechna balení MRP-K/S, včetně jednotlivých modulů, automaticky zahrnují multiverzi. Účetní firmy tedy mohou vést účetnictví až pro 9998 klientů. Případně běžné firmy mohou vést účetnictví mnoho let zpětně.
Produkt Cena
MRP-K/S komplet
Obsahuje níže uvedené moduly s podmoduly + navíc obsahuje tyto moduly a funkce vzájemné provázanosti: Ekonomické analýzy, Finanční analýzy, Daňové optimalizace, CRM, Nabídky, Poptávky, Opravy a reklamace, Smlouvy vydané, Smlouvy přijaté
14 998
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)
Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmů
Obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, GDPR, ...
1 998
Účetnictví + Faktury + Daň z příjmů
Obsahuje podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, GDPR, ...
3 998
Faktury
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Objednávky, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, GDPR
498
Skladová evidence
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Evidenci kontaktů, Skladové karty, Skladové pohyby, Evidenci obalů, Inventury skladu, Intrastat
2 998
Mzdy a personalistika (bez omezení počtu zaměstnanců)
Obsahuje podmoduly: Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, GDPR
4 498
Maloobchod/Restaurace (vyžaduje Skladovou evidenci) 2 998
Evidence majetku 1 598
Evidence pošty 1 998

Rozšiřující licence

Rozšiřující licence pro další klientské stanice Základní licence* TP licence**
Cena za jednu licenci pro další klient. stanici - běžná cena 3 500 6 000
Cena za balík 5 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 12 000 22 000
Cena za balík 10 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 20 000 35 000
Cena za balík 20 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 35 000 60 000
Cena za balík 40 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 63 000 110 000

Doplňkové moduly***

Modul Cena
Komunikační modul pro Import faktur vydaných iDoklad (API verze 2.0) 4 000
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Stormware 4 000
Komunikační modul pro Import objednávek přijatých Stormware 4 000
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Money S3 4 000
Bankovní výpisy - PROFI automatické párování 4 000
Komunikační modul EDI/Inhouse 4 000
Komunikační modul KB Factoring 4 000
Komunikační modul na Export faktur vydaných pro Škoda Auto - WebFakt 4 000
Modul k exportu do CSV,XLS,... pro XML uživatelský formát 4 000
Automatizace fakturace 4 000
Modul pro export zásilek přes API propojení přepravců 4 000
Komunikační modul pro Import faktur přijatých ze systému DOCU-X OCR 8 000
Modul pro podporu platebních terminálů 4 000
Modul pro export skladových pohybů ve formátu CSV,XLS,... 4 000
Modul pro import adres ve formátu CSV 4 000
Modul pro export objednávek přijatých ve formátu CSV,XLS,... 4 000
Modul pro export objednávek vydaných ve formátu CSV,XLS,... 4 000
Modul pro Import faktur přijatých ve formátu InvoiceFlow 8 000
Modul pro import docházky 4 000
Modul pro Import faktur přijatých ze systému WFLOW 8 000
Modul pro propojení s aplikací MODO 4 000
Komunikační modul pro Import faktur vydaných ze Shoptetu 4 000

K MRP-K/S doporučujeme zakoupit program MRP Manažer elektronických podání.

* Základní licence - jsou postačující pro drtivou většinu uživatelů (i pro běžné účetní firmy) a je možné se pomocí nich připojit k serveru MRP-K/S jak přes běžné sítě LAN, tak i přímo přes internet nebo pomocí tzv. terminálového přístupu.
** TP licence - Tyto speciální licence jsou určeny zejména pro účetní firmy, které navíc svým klientům (jiným firmám s jiným IČ) umožňují tzv. TP (terminálový přístup) k účetním datům přes internet-v podstatě pronajímají služby účetního systému MRP-K/S jiným firmám. Uživatel si může pro každou TP licenci vybrat, zda ji použije pro běžnou klientskou stanici, nebo pro stanici, ke které se přistupuje prostřednictvím terminálových služeb. TP licence nelze kombinovat s běžnými licencemi.
*** Tyto doplňkové moduly/programy nejsou součástí kompletu ani modulových sestav. Je nutné si je doobjednat zvlášť.

Pronájem Účetního systému MRP-K/S

>
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou za pronájem na 12 měsíců.
Produkt Cena
Pronájem MRP-K/S komplet
Obsahuje všechny základní moduly (Účetnictví, Daňová evidence, Faktury, Daň z příjmů, Skladová evidence, Mzdy a personalistika, Maloobchod/restaurace, Evidence majetku, Evidence Pošty) s podmoduly + navíc obsahuje tyto moduly a funkce vzájemné provázanosti: Ekonomické analýzy, Finanční analýzy, Daňové optimalizace, CRM, Nabídky, Poptávky, Opravy a reklamace, Smlouvy vydané, Smlouvy přijaté.
Všechny moduly automaticky zahrnují multiverzi. Účetní firmy tedy mohou vést účetnictví až pro 9998 klientů. Případně běžné firmy mohou vést účetnictví mnoho let zpětně. V ceně je jedna licence pro klientskou stanici.
3 998

Pronájem rozšiřujících licencí

Pronájem rozšiřujících licencí pro další klientské stanice Základní licence* TP licence**
Cena za pronájem jedné licence pro další klient. stanici 998 1 998
Cena za pronájem balíku 5 licencí pro další klientské stanice 3 998 7 498

Pronájem doplňkových modulů***

Modul Cena
Komunikační modul pro Import faktur vydaných iDoklad (API verze 2.0) 1 498
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Stormware 1 498
Komunikační modul pro Import objednávek přijatých Stormware 1 498
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Money S3 1 498
Bankovní výpisy - PROFI automatické párování 1 498
Komunikační modul EDI/Inhouse 1 498
Komunikační modul KB Factoring 1 498
Komunikační modul na Export faktur vydaných pro Škoda Auto - WebFakt 1 498
Modul k exportu do CSV,XLS,... pro XML uživatelský formát 1 498
Automatizace fakturace 1 498
Modul pro export zásilek přes API propojení přepravců 1 498
Komunikační modul pro Import faktur přijatých ze systému DOCU-X OCR 2 998
Modul pro podporu platebních terminálů 1 498
Modul pro export skladových pohybů ve formátu CSV,XLS,... 1 498
Modul pro import adres ve formátu CSV 1 498
Modul pro export objednávek přijatých ve formátu CSV,XLS,... 1 498
Modul pro export objednávek vydaných ve formátu CSV,XLS,... 1 498
Komunikační modul pro Import faktur přijatých ve formátu InvoiceFlow 2 998
Modul pro import docházky 1 498
Modul pro Import faktur přijatých ze systému WFLOW 2 998
Modul pro propojení s aplikací MODO 1 498
Komunikační modul pro Import faktur vydaných ze Shoptetu 1 498

K pronájmu doporučujeme zakoupit program MRP Manažer elektronických podání.

* Základní licence - jsou postačující pro drtivou většinu uživatelů (i pro běžné účetní firmy) a je možné se pomocí nich připojit k serveru MRP-K/S jak přes běžné sítě LAN, tak i přímo přes internet nebo pomocí tzv. terminálového přístupu.
** TP licence - Tyto speciální licence jsou určeny zejména pro účetní firmy, které navíc svým klientům (jiným firmám s jiným IČ) umožňují tzv. TP (terminálový přístup) k účetním datům přes internet-v podstatě pronajímají služby účetního systému MRP-K/S jiným firmám. Uživatel si může pro každou TP licenci vybrat, zda ji použije pro běžnou klientskou stanici, nebo pro stanici, ke které se přistupuje prostřednictvím terminálových služeb. TP licence nelze kombinovat s běžnými licencemi.
*** Tyto doplňkové moduly/programy nejsou součástí pronájmu MRP-K/S komplet. Je nutné si doobjednat pronájem zvlášť. Pronájem doplňkových modulů lze objednat jen k pronájmu MRP-K/S.

MRP-K/S - zvýhodněné ceny při přechodu z MRP-Vizuálního a MRP-Univerzálního systému

>
V případě, že od zakoupení poslední aktualizace neuplynula doba delší než 2 roky, zaplatí uživatelé pouze níže uvedené ceny. V případě, že od zakoupení poslední aktualizace uplynula doba delší než 2 roky, uživatelé obdrží 20% slevu z běžných cen ve výše uvedené tabulce.

Všechna balení MRP-K/S, včetně jednotlivých modulů, automaticky zahrnují multiverzi.

Produkt Cena
MRP-K/S komplet pro uživatele kompletů Silver a Gold 7 499
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)
Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmů 1 318
Účetnictví + Faktury + Daň z příjmů 2 638
Skladová evidence 1 978
Mzdy a personalistika 2 968
Maloobchod/Restaurace (vyžaduje Skladovou evidenci) 1 978
Evidence majetku 1 058
Pošta 1 318

Rozšiřující licence ****

Rozšiřující licence pro další klientské stanice Základní licence TP licence
Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici 2 000 4 000
Cena za balík 5 licencí pro další klientské stanice 7 000 16 000

**** Upozornění: Tyto zvýhodněné ceny platí pouze při přechodu z Vizuálního nebo Univerzálního systému. Při dalším dokupování platí plné ceny.

Příklad:
Uživatel používá vizuální Daňovou evidenci + Skladovou evidenci ve variantě multiverze, síťová verze na 2 počítačích. Naposledy aktualizoval před rokem.
Za přechod na modulární MRP-K/S zaplatí:
1318,- (modul Daňová evidence + Faktury) + 1978,- (Skladová evidence) + 2000,- (jedna další klientská stanice).
Za přechod celkem zaplatí 5296,-Kč bez DPH a navíc mu bude umožněno stahovat aktualizace po dobu 12 měsíců bez dalších poplatků.

MRP-K/S - crossupgrade

(pro uživatele účetních systémů od jiných výrobců)
>
Pro uživatele účetních systémů od jiných výrobců, kterým již přestal vyhovovat stávající účetní systém a v současnosti hledají novější, modernější a zejména spolehlivější účetní systém, nabízíme takzvaný "CROSSUPGRADE" za zvýhodněnou cenu se slevou 50%. K objednávce, ve které budete požadovat dodávku programů za cenu Crossupgrade, je nutné přiložit kopii dokladu o legálním nákupu tohoto programu. Doklad nesmí být starší tří let a původní software by měl obsahovat obdobné moduly, jako MRP-K/S.

Všechna balení MRP-K/S, včetně jednotlivých modulů, automaticky zahrnují multiverzi.

Produkt Cena crossupgrade
MRP-K/S komplet 7 499
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)
Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmů 999
Účetnictví + Faktury + Daň z příjmů 1 999
Skladová evidence 1 499
Mzdy a personalistika 2 249
Maloobchod/Restaurace (vyžaduje Skladovou evidenci) 1 499
Evidence majetku 799
Pošta 999

Rozšiřující licence ****

Rozšiřující licence pro další klientské stanice Základní licence TP licence
Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici 1 750 3 000
Cena za balík 5 licencí pro další klientské stanice 6 000 11 000

**** Upozornění: Tyto zvýhodněné ceny platí pouze při crossupgrade. Při dalším dokupování platí plné ceny.

MRP-K/S - ceny pro účetní firmy a daňové poradce

>
Účetní firmy a daňoví poradci mohou obdržet účetní systém MRP-K/S se slevou 50%.

Účetní systém MRP-K/S umožňuje vést Účetnictví, Daňovou evidenci, Faktury, Sklady, .. prakticky neomezenému počtu firem.

Účetní systém MRP-K/S umožňuje vést Mzdy a personalistiku prakticky neomezenému počtu zaměstnanců.

Ceny po slevě jsou v níže uvedené tabulce.
Produkt Cena
MRP-K/S komplet 7 499
Běžné rozšiřující licence pro další klientské stanice:
Pomocí nich je možné se připojit k serveru MRP-K/S jak přes místní počítačové sítě, tak i přímo přes internet nebo pomocí tzv. terminálového přístupu.
Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici 1 750

MRP-K/S - ceny pro začínající podnikatele

>

Začínající podnikatelské subjekty mohou obdržet následující programy z Účetního systému MRP-K/S se slevou 50%. Podmínkou ale je, aby od vystavení živnostenského oprávnění nebo zápisu do obchodního rejstříku neuplynula doba delší než 3 měsíce. Ceny po slevě jsou v níže uvedené tabulce.

Produkt Cena
MRP-K/S komplet 7 499
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)
Daňová evidence + Faktury 999
Daňová evidence + Faktury + Sklad 2 498
Účetnictví + Faktury 1 999
Účetnictví + Faktury + Sklad 3 498

MRP-K/S - ceny pro školy

>

Firma MRP-Informatics, s.r.o. nabízí pro střední a vysoké školy vybrané výukové verze svých účetních systémů. Nezbytnou podmínkou vybavení objednávky za níže uvedené ceny je písemný závazek školy, že licence na tyto programy budou využívat výhradně pro potřeby výuky.

Produkt Cena
Účetní systém MRP-K/S + licence pro 11 klientských stanic 34 998
998

MRP-Vizuální účetní systém

>
Produkt Verze základní multi síťová multi-síťová
MRP Silver
Obsahuje moduly: Daňová evidence, Účetnictví, Faktury, Daň z příjmu, Skladová evidence, Mzdy a personalistika
Dále obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů a Příkazů k úhradě s návazností na internetbanking, Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Zakázky, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů, ...
8.70 - 9 998 - -
MRP Gold
Obsahuje stejné moduly jako MRP Silver, navíc umožňuje práci v síti
(bez dalších poplatků za jednotlivé pracovní stanice)
8.70 - - - 12 998
Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmu
Obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...
8.70 1 998 3 098 3 698 4 798
Daňová evidence + Faktury + Skladová evidence + Daň z příjmů
Obsahuje tytéž podmoduly jako "Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmů" a navíc obsahuje modul Skladová evidence
8.70 3 598 4 698 5 298 6 398
Účetnictví + Faktury + Daň z příjmu
Obsahuje podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...
8.70 3 998 5 098 5 698 6 798
Účetnictví + Faktury  + Skladová evidence + Daň z příjmů
Obsahuje tytéž podmoduly jako "Účetnictví + Faktury + Daň z příjmů" a navíc obsahuje modul Skladová evidence
8.70 5 598 6 698 7 298 8 398
Faktury
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Kniha příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, Zakázky, Pokladní kniha
8.70 498 - 2 998 -
Skladová evidence 8.70 2 598 3 698 4 298 5 398
Mzdy a personalistika
počet zaměstnanců není omezen
8.70 4 498 5 598 6 198 7 298
Maloobchod 8.70 3 098 - - -
Restaurace 3.90 3 498 - 6 498 -
Kniha jízd 8.70 998 1 998 - -

Po zakoupení síťové verze můžete program používat na libovolném počtu počítačů v rámci jedné sítě.
Žádné další poplatky za jednotlivé pracovní stanice v síti již neplatíte.
Informace ohledně požadavků na operační systém a síť naleznete zde.

MRP-Vizuální účetní systém - crossupgrade

(pro uživatele účetních systémů od jiných výrobců)
>
Pro uživatele účetních systémů od jiných výrobců, kterým již přestal vyhovovat stávající účetní systém a v současnosti hledají novější, modernější a zejména spolehlivější účetní systém, nabízíme takzvaný "CROSSUPGRADE" za zvýhodněnou cenu se slevou 20%. K objednávce, ve které budete požadovat dodávku programů za cenu Crossupgrade, je nutné přiložit kopii dokladu o legálním nákupu tohoto programu. Doklad nesmí být starší tří let a původní software by měl obsahovat obdobné moduly, jako MRP-Vizuální účetní systém.
Produkt Verze základní multi síťová multi-síťová
Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmů 8.70 1 598 2 478 2 958 3 838
Daňová evidence + Faktury + Skladová evidence + Daň z příjmů 8.70 2 878 3 758 4 238 5 118
Účetnictví + Faktury + Daň z příjmů 8.70 3 198 4 078 4 558 5 438
Účetnictví + Faktury + Skladová evidence + Daň z příjmů 8.70 4 478 5 358 5 838 6 718
Faktury 8.70 - - 2 398 -
Skladová evidence 8.70 2 078 2 958 3 438 4 318
Mzdy a personalistika 8.70 3 598 4 478 4 958 5 838
Maloobchod 8.70 2 478 - - -
Restaurace 3.90 2 798 - 5 198 -
Kniha jízd 8.70 798 1 598 - -

Doplňky MRP-Vizuálního účetního systému

>
Produkt Verze 1 počítač 5 počítačů jedné firmy
MRP Manažer elektronických podání - zvýhodněná cena pro uživatele placených verzí MRP účetních agend
(v ceně jsou všechny podporované formuláře, neplatíte za každý zvlášť)
5.93 458 -
MRP Manažer elektronických podání - běžná cena
(v ceně jsou všechny podporované formuláře, neplatíte za každý zvlášť)
5.93 798 -
MRP Databázový manažer 2.11 398 998

MRP-Vizuální účetní systém - pro školy

>

Firma MRP-Informatics, s.r.o. nabízí pro střední a vysoké školy vybrané výukové verze svých účetních systémů. Nezbytnou podmínkou vybavení objednávky za níže uvedené ceny je písemný závazek školy, že licence na tyto programy budou využívat výhradně pro potřeby výuky.

Vizuální účetní systém multi multi-síťová
Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmu
Obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...
3 098
98
4 798
198
Účetnictví + Faktury + Daň z příjmu
Obsahuje podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...
5 098
98
6 798
198
Mzdy a personalistika
počet zaměstnanců není omezen
5 598
98
7 298
198

Internetový obchod

>
Internetový obchod je provozovaný na námi spravovaných serverech a je určen pro uživatele aktuálních verzí účetního systému MRP-K/S, kteří mají předplaceno stahování aktualizací přes internet. Tento internetový obchod nabízíme k užívání první měsíc zcela zdarma.

Zvýhodněné ceny pro uživatele účetního systému MRP-K/S platné od 1. 7. 2014

Produkt počet položek objem dat zřizovací poplatek Cena za měsíc
Standard 300 300MB 0 98
Super 1000 1000MB 0 198
Maxi 3000 2000MB 0 498
Individuální od 3000 od 2000MB 0 individ. kalkulace
minimální fakturační období jsou 3 měsíce, při objednávce na 1 rok sleva 10%
pozn.: Pro Vaši představu, náš eshop, ve kterém nabízíme naše  produkty, obsahuje přibližně 140 položek a zabírá cca 8 MB dat

 

Doplňkové hardwarové vybavení k modulu Maloobchod a Restaurace

>
Produkt Cena
Tiskárna na stvrzenky Epson, termální, USB 3 980
Tiskárna na stvrzenky Star, termální, USB 4 980
Zásuvka na peníze - ovládaná přes výše uvedenou tiskárnu na stvrzenky 1 980
Zákaznický displej - připojuje se k PC přes USB port 2 998
Ruční snímač čárového kódu laserový, včetně stojanu, USB 2 980

MRP-Kamerový systém

>

MRP-Kamerový systém verze 5.11

Produkt Cena
Provedení STANDARD RT s možností připojení 12 kamer (8 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavná karta) 3 980
Provedení PROFESSIONAL RT s možností připojení 20 kamer (16 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavné karty) 6 980

MRP-Kamerový systém verze 4.86

Produkt Cena
Provedení LITE+ s možností připojení 8 kamer (4 běžných a 4 IP kamer) (sw+přídavná karta) 1 980
Provedení STANDARD s možností připojení 13 kamer (9 běžných a 4 IP kamer) (sw+přídavné karty) 4 980
Provedení PROFESSIONAL s možností připojení 20 kamer (16 běžných a 4 IP kamer) (sw+přídavné karty) 5 680
Provedení LITE+ RT s možností připojení 8 kamer (4 běžných a 4 IP kamer) (sw+přídavná karta) 2 480
Provedení STANDARD RT s možností připojení 12 kamer (8 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavné karty) 4 480
Provedení STANDARD+ RT s možností připojení 16 kamer (12 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavné karty) 6 480
Provedení PROFESSIONAL RT s možností připojení 20 kamer (16 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavné karty) 7 980

 

Upgrade Cena
Lite+ (Lite) 4.x na Standard 4.x 3 500
Lite+ (Lite) 4.x na Professional 4.x 4 200
Standard 4.x na Professional 4.x 1 200
Lite+ RT 4.x na Standard RT 4.x 2 500
Lite+ RT 4.x na Standard+ RT 4.x 4 500
Lite+ RT 4.x na Professional RT 4.x 6 000
Standard RT 4.x na Standard+ RT 4.x 2 500
Standard RT 4.x na Professional RT 4.x 4 000
Standard+ RT 4.x na Professional RT 4.x 2 000
Rozšíření RT provedení o kartu se vstupy a výstupy 4 000

Doplňkový hardware pro MRP-Kamerový systém

(cena kamer je uvedena včetně objektivu)

Produkt Cena
Kamera univerzální (vnitřní/venkovní) barevná, 0,1lux, 600 řádků - kamery si lze objednat s objektivem s horizontálním úhlem záběru 23°, 32°, 42°, 62°, 74°, 104° 2 998
Kamera univerzální (venkovní/vnitřní) s infračerveným přisvícením, 700 řádků - kamery si lze objednat s objektivem s horizontálním úhlem záběru 32°, 42°, 74°, 105° 2 798

MRP Manažer elektronických podání

>
Produkt Verze Cena
MRP Manažer elektronických podání - zvýhodněná cena pro uživatele placených verzí MRP účetních agend
(v ceně jsou všechny podporované formuláře, neplatíte za každý zvlášť)
5.93 458
MRP Manažer elektronických podání - běžná cena
(v ceně jsou všechny podporované formuláře, neplatíte za každý zvlášť)
5.93 798
Roční předplatné upgrade přes Internet v prvním roce užívání   zdarma
Roční předplatné upgrade přes Internet v druhém a dalším roce užívání   398

MRP Databázový manažer

>
Produkt Verze 1 počítač 5 počítačů jedné firmy
MRP Databázový manažer 2.11 398 998

MRP Tiskový manažer

>
Produkt Verze 1 počítač 5 počítačů jedné firmy
MRP Tiskový manažer 3.38 998 2 998

Služby a školení

>
Služba Cena
Individuální servisní a poradenskou činnost v našich střediscích ve Zlíně a v Praze (odvirování počítačů ap.) 350Kč/hod
Individuální programátorské práce a práce na uživatelských datech v našich střediscích ve Zlíně a v Praze 1000Kč/hod
Vzdálená pomoc pomocí připojení přes internet (za každých započatých 15 minut) 250Kč/15min
Instalace nových programů nebo aktualizací v našich střediscích ve Zlíně a v Praze 350Kč/program
Online školení přes Internet s individuálním přístupem - pro 1-3 účastníky z dané firmy v celkové ceně 498Kč/hod
Školení s individuálním přístupem v našich školicích střediscích ve Zlíně a v Praze - první účastník z dané firmy 498Kč/hod
Školení s individuálním přístupem v našich školicích střediscích ve Zlíně a v Praze - každý další účastník z téže firmy (max. 5 osob) 300Kč/hod
Přegenerování software (například na jinou konfiguraci apod.) - jestliže ji naše licenční podmínky umožňují a je technicky realizovatelná minimálně 300Kč

Zřeknutí se užívacích práv k programu ve prospěch 3. osoby

>

Stávající uživatel programu se může ve výjimečných případech zříci užívacích práv k programu ve prospěch 3. osoby. Nový uživatel pak obdrží novou licenci k tomuto programu a zaplatí za ni pouze 55% z aktuální ceny programu (minimálně však 498,-Kč bez DPH). Zároveň od nás obdrží jako bonus roční předplatné na stahování aktualizací tohoto programu z internetu zdarma.

Pro toto zřeknutí je nutné vyplnit a podepsat formulář Zřeknutí se užívacích práv k programu ve prospěch 3. osoby a zaslat nám jej e-mailem na info@mrp.cz nebo poštou.


Poskytované slevy nelze kombinovat. Software i manuál standardně dodáváme v elektronické podobě internetem. V případě požadavku na manuál v knižní podobě se účtuje za každý 100,-Kč bez DPH. V případě požadavku na zaslání poštou si účtujeme 121,-Kč včetně DPH za poštovné a balné.

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku