ÚČETNÍ SYSTÉM
MRP-K/S
OBSAHUJE:


ÚČETNICTVÍ

DAŇOVOU
EVIDENCI

FAKTURY

MZDY

SKLADY

a další...


Megasleva 70%

Účetní systém MRP-K/S

Akce končí 30.11.2018, tedy již za

MEGASLEVA 70% na účetní systém MRP-K/S

Oslavte s námi naše 25. narozeniny a kupte si s megaslevou 70% komplexní účetní systém MRP-K/S za pouhých 4 499,- Kč.

Běžná cena tohoto účetního systému s architekturou klient/server činí 14 998,- Kč.

V případě, že budete chtít pracovat na více stanicích v počítačové síti, můžete si dokoupit další licence na tyto stanice taktéž s megaslevou 70%, viz ceník

Účetní systém MRP-K/S je určen pro:

 • střední a větší podnikatele (fyzické osoby)
 • malé, střední a větší firmy
 • zaměstnavatele s prakticky neomezeným počtem zaměstnanců
 • příspěvkové a neziskové organizace
 • účetní firmy a daňové poradce
 • práci v lokálních počítačových sítích, přes internet a samozřejmě i pouze na jednom počítači.

Obsahuje tyto základní moduly:

 • Účetnictví, umožňující vést účetnictví pro různé druhy organizací - podnikatelů, příspěvkových i neziskových organizací.
 • Daňová evidence, s vedením evidence o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně, kdykoliv Vás informuje o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky.
 • Mzdy a personalistika, vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců se začleňováním zaměstnanců do libovolného počtu středisek.
 • Faktury přijaté/vydané, s výstupními sestavami jako např. faktura (daňový doklad), předfaktura, zápočet faktur, seznam faktur, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad apod.
 • Skladová evidence, umožňují účtování jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO.
 • Objednávky přijaté/vydané, s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství.
 • Adresář dodavatelů/odběratelů, s možností různého vyhledávání jako např. podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČO, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě apod.
 • Kniha jízd se zpracováním silniční daně, Kniha zakázek, Kniha pokladny s možností vést více pokladen v různých měnách.
 • CRM, neboli Customer Relationship Management umožňující sledovat činnost ve firmě
 • Evidence majetku, zabezpečující sledování různých typů majetku. Umožňuje evidovat celou historii provedených daňových i účetních odpisů.
 • Maloobchod, jednotlivé klientské stanice je možné využívat jako maloobchodní pokladny s on-line napojením na modul skladového hospodářství.
 • Restaurace, disponující rozhraním jak pro klasické klávesnicové ovládání, tak i pro ovládání přes dotykový displej.
 • Evidence obalů, která podnikatelským subjektům pomůže splnit povinnosti vyplývající ze zákona č.477/2001 Sb.
 • Daň z příjmu právnických a fyzických osob, dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání.
 • Smlouvy, sloužící k evidenci přijatých a vystavených smluv. Smlouvy je možné ukládat jako přílohy v běžných formátech (např. PDF, JPG, DOC apod.).
 • Internetbanking, který je implementován v Knize bankovních výpisů a v Knize příkazů k úhradě
 • Evidence pošty, s evidencí přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů.
 • Opravy a reklamace, umožňující vedení evidence záručních a mimozáručních oprav.
 • Manažerské grafické analýzy, v animovaném (3D) zobrazení. Ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně.
 • Multiverze, umožňující přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy mohou pomocí tohoto modulu vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám.
 • Údržba dat a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům.

Součástí tohoto účetního systému je i podpora EET, GDPR, evidence DPH a zpracování přiznání k DPH.

Uživatelé tohoto účetního systému velmi oceňují ZDARMA aktualizace a ZDARMA Hot-Line poradenství v prvním roce užívání nebo i ZDARMA Hot-Line poradenství v dalších letech po pořízení si ročních aktualizací.

Bližší informace k tomuto účetnímu systému získáte zde.

Ceny jsou v Kč bez DPH.

 

 

ÚČETNÍ SYSTÉM
MRP-K/S
PODPORUJE:


DPH

EET

GDPR

INTERNET
BANKING

a další...