MRP-Vizuální účetní systém

Evidence majetku

Podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Program zabezpečuje sledování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, drobného hmotného a nehmotného majetku. Třídí jej podle středisek a míst. Realizuje odpisy jak daňové (podle zákonem definovaných skupin), tak i účetní podle uživatelem zvolených podmínek. Eviduje technická zhodnocení předmětů, včetně jejich promítnutí do odpisových hodnot. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi filtrování, realizace oprav a rušení. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kritérií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřazeného majetku.

 

 

Kromě základní verze nabízíme Evidenci majetku rozšířenou o následující moduly:

 

Multiverze

Velkou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat agendy mnoho let zpětně nebo vést agendu až 9998 firmám na jednom počítači.

Multiverze

 

Síťová verze

Umožňuje pracovat na více stanicích v počítačové síti. Rozšíření o síť je cenově výhodné, protože se neplatí za každou stanici v síti.