Účetní software zdarma

Podpora drobných podnikatelů a malých firem

Jste drobný podnikatel nebo malá firma a je vám líto dávat peníze za účetní programy? Pak jste na správné adrese. Od nás můžete získat zdarma to nejdůležitější programové vybavení, které potřebují běžné podnikatelské subjekty. Tedy:

  • Daňovou evidenci - zdarma
  • Účetnictví - zdarma
  • Skladovou evidenci - zdarma
  • Programové vybavení na vedení a vystavování faktur - zdarma
  • Programové vybavení na zpracování daňových přiznání DPH - zdarma
  • Programové vybavení na výpočet mezd - zdarma

Abyste nemuseli zdlouhavě vybírat, připravili jsme pro vás dva softwarové komplety, kde už jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány tak, abychom vám umožnili jejich obsluhu v co největším komfortu.

 

Drobný podnikatel

Softwarový komplet z MRP-Vizuálního účetního systému obsahující moduly a podmoduly: 

Daňová evidence

s podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Manažerské grafické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...

Fakturace

s podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Kniha příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, Zakázky, Pokladní kniha

Sklad

S možností zaúčtování skladových položek jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO. Podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT.

Mzdy a personalistika

S komplexními výstupními sestavami pro neomezený počet pracovníků.

Tento softwarový komplet je určen pro podnikatele - fyzické osoby, které dosud neužívaly žádné MRP programové vybavení.
Cena celého kompletu "Drobný podnikatel" je 0,-Kč, tedy zcela zdarma

 

Malá firma

Softwarový komplet z MRP-Vizuálního účetního systému obsahující moduly a podmoduly: 

Účetnictví

s podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Manažerské grafické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...

Fakturace

s podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Kniha příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, Zakázky, Pokladní kniha

Sklad

S možností zaúčtování skladových položek jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO. Podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT.

Mzdy a personalistika

S komplexními výstupními sestavami pro neomezený počet pracovníků.

Tento softwarový komplet je určen pro firmy - právnické osoby, které dosud neužívaly žádné MRP programové vybavení.
Cena celého kompletu "Malá firma" je 0,-Kč, tedy zcela zdarma

 


 

Samozřejmostí je, tak jako u ostatních našich programů, že k výše uvedeným programovým kompletům poskytujeme:
  • Hot-Line poradenství zdarma
  • aktualizace přes internet zdarma (v prvním roce užívání)

V případě Vašeho zájmu o některý z těchto produktů Vám MRP na základě Vaší objednávky vystaví řádnou licenci na jejich užívání. Na jednu osobu (fyzickou nebo právnickou) s jedním IČ můžete získat pouze jeden z těchto softwarových kompletů. I když jsou tyto softwarové produkty nabízeny zcela zdarma, nejsou volně šiřitelné. Uživatelská příručka (manuál) v elektronické formě je součástí každého kompletu.

V případě Vašeho zájmu o některý z těchto produktů Vám MRP na základě Vaší objednávky vystaví řádnou licenci na jejich užívání.

Oproti placeným verzím mají však tyto produkty tato základní omezení v počtu zápisů:

Název modulu Počet zápisů
Účetní deník 550
Daňová evidence (peněžní deník) 550
Adresy 550
Faktury vydané i přijaté po 100
Objednávky vydané i přijaté po 100
Pomocná pokladní kniha 200
Majetek i drobný majetek po 20
Kniha jízd 100 jízd
Skladové karty 200
Skladové pohyby 550
Počet vystavených mezd 20
Dále tyto produkty nepodporují automatizované funkce ročních převodů v deníku, ve skladu a knize jízd.

Podle našeho zjištění drtivé většině drobných podnikatelů a malých firem uvedené limity nebudou vadit. Nemusíte se však ani obávat, že byste přišli o data v případě dosažení těchto limitů. MRP Vám umožní kdykoliv přejít na placené verze, které Vaše pořízená data převezmou.

Objednávka

Typ softwarového
kompletu
Drobný podnikatel             *
Malá firma
Firma
Jméno *
Příjmení *
*
Ulice a číslo popisné *
Město *
PSČ *
E-mail *
Telefon
Poznámka

* označuje povinné položky, bez jejichž pečlivého vyplnění nebude možné objednávku vyřídit.

Naše firma si vyhrazuje právo neposkytnout licenci na užívání výše uvedeného software.