MRP-Univerzální systém

Novinky verze 8.25

Účetnictví

 • Nové výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Cash flow pro příspěvkové organizace rok 2015 - 3.kvartál.
 • Elektronický export výkazů pro příspěvkové organizace s úpravami platnými od 1.10.2015.

DPH

 • Výpis částek dokladů a celkových součtů dle jednotlivých sazeb DPH v sestavách Tisk seznamu daňových dokladů, Záznamní povinnost a tisk faktur s Rozdělením DPH.

 

Novinky verze 8.24

Účetnictví

 • Aktualizovaná účtová osnova pro příspěvkové organizace pro rok 2015.
 • Nové výkazy Rozvaha, Příloha a Cash flow pro příspěvkové organizace rok 2015.
 • Elektronický export výkazů pro příspěvkové organizace s úpravami platnými od 1.4.2015.

Maloobchod

 • Nové formuláře dokladů pro tisk na pokladních tiskárnách: jehličkových řada Star 5xx, 7xx a termo Star TSP100, EPSON TM-T20.
 • Možnost poslat řídící kód na tiskárnu před tiskem dokladu.
 • Tisk na port LPT3.

 

Novinky verze 8.23

Účetnictví

 • Výkazy pro podnikatele rok 2014 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty s možností exportu do formátu XML pro zpracování v elektronickém formuláři Daň z příjmu právnických osob na Daňovém portálu.

Moduly daní z příjmu

 • Formuláře daně z příjmů fyzických a právnických osob s funkcí exportu do formátu XML pro zpracování v elektronických formulářích na Daňovém portálu.

 

Novinky verze 8.22

DPH

 • Nové formuláře Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH pro režim přenesení daňové povinnosti platné od 1.1.2015.
 • Změny související s rozšířením komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti od roku 2015.

 

Novinky verze 8.21

Účetnictví

 • Aktualizovaná účtová osnova pro podnikatele pro rok 2014.
 • Nové výkazy pro podnikatele rok 2014:
  • Rozvaha v plném rozsahu
  • Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
  • Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

Moduly daní z příjmu

 • Nové formuláře daně z příjmů fyzických a právnických osob, přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2014.

 

Novinky verze 8.20

Mzdy a personalistika

 • Výpočet mzdy dle nové legislativy (daňové zvýhodnění na první, druhé, třetí a další dítě)
 • Parametry výpočtu sociálního pojistného pro rok 2015
 • Přehled na sociální pojistné - formulář pro rok 2015 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Parametry výpočtu náhrad při pracovní neschopnosti pro rok 2015
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření - formulář za rok 2014 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Pojistné na důchodové spoření - formulář pro rok 2015 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Vyúčtování daně z příjmu za zaměstnance - formulář za rok 2014
 • Vyúčtování daně z příjmu za firmu - formulář za rok 2014 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou - formulář za rok 2014 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech daněných zálohovou daní - formulář pro rok 2015
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech daněných srážkovou daní - formulář pro rok 2015
 • Potvrzení pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - formulář pro rok 2015
 • Žádost na chybějící měsíční daňový bonus - formulář pro rok 2015 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Parametry výpočtu daní (daňové tabulky, daňové slevy, daňové zvýhodnění, solidární daň) pro rok 2015
 • Pracovní kalendář pro rok 2015

DPH

 • Pro práci se dvěma sníženými sazbami a jednou základní sazbou DPH jsou upraveny moduly Účetnictví, Daňová evidence, Fakturace, Sklad a Maloobchod.
 • Nová funkce pro hromadnou změnu sazeb v datech.
 • Do kontrolních a výpočtových funkcí DPH byly doplněny nové sazby 10, 15 a 21% platné pro rok 2015.
 • Zjednodušené zadávání v knize daňových dokladů u tržeb a nákladů, u kterých je potřeba pro splnění záznamní povinnosti uvádět DIČ.

Bankovní výpisy

 • V evidenci bankovních výpisů je možné evidovat více výpisů se stejným číslem, což umožňuje zachovat výpisy minulých roků.