MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.81

Účetnictví

 • Aktualizovaná účtová osnova pro příspěvkové organizace pro rok 2012.
 • Nové výkazy pro příspěvkové organizace rok 2012:
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Příloha
  • Přehled o peněžních tocích
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Elektronické exporty výkazů pro příspěvkové organizace s úpravami platnými od 1.4.2012.

 

Novinky verze 7.80

DPH

 • Do kontrolních a výpočtových funkcí DPH byly doplněny nové sazby 14% a 20% platné pro rok 2012.
 • Možnost zadání starších i nových sazeb DPH u vydaných a přijatých faktur na jeden doklad.
 • Možné zadání sazeb DPH v Knize daňových dokladů pro každý doklad zvlášť.
 • Změny v režimu přenesení daňové povinnosti:
  • nový druh Stavební a montážní práce
  • změna kódu pro obchodování s odpady
  • vydané faktury s uvedením sazeb DPH bez výpočtu daně
  • nový vzor Evidence pro daňové účely
  • nový vzor přiznání k DPH

Účetnictví

 • Elektronické exporty výkazů pro příspěvkové organizace s úpravami platnými od 1.1.2012.

Moduly daní z příjmu

 • Nové formuláře daně z příjmů fyzických a právnických osob, přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2011.

Mzdy a personalistika

 • Parametry výpočtu sociálního a zdravotního pojistného pro rok 2012
 • Parametry výpočtu náhrad při pracovní neschopnosti pro rok 2012
 • Přehled na sociální pojistné - formulář pro rok 2012
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - formulář pro rok 2012
 • Vyúčtování daně z příjmu za zaměstnance - formulář za rok 2011
 • Vyúčtování daně z příjmu za firmu - formulář za rok 2011 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou - formulář za rok 2011 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář pro rok 2012
 • Žádost na chybějící měsíční daňový bonus - formulář pro rok 2012
 • Parametry výpočtu daní (daňové tabulky, daňové slevy, daňové zvýhodnění) pro rok 2012
 • Pracovní kalendář pro rok 2012