MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.61

DPH

 • Export přiznání k DPH vzor č.17 pro předávání výkazu v elektronické podobě.

Novinky verze 7.60

DPH

 • Nový formulář Přiznání k DPH vzor č.17 platný od 1.1.2011 do 31.3.2011.

Účetnictví

 • Nové výkazy Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách kapitálu pro příspěvkové organizace.
 • Elektronické exporty výkazů pro příspěvkové organizace s úpravami platnými od 1.12.2010.
 • Import zápisů do účetního deníku ve verzi Účetnictví MAXI.

Faktury

 • Výpis nezaplacených faktur časově rozlišených podle počtu dnů po splatnosti.

Sklad

 • Aktualizované vykazování INTRASTAT pro rok 2011 a nově elektronické exporty výkazů.

Moduly daní z příjmu

 • Nové formuláře daně z příjmů fyzických a právnických osob, přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2010.

Mzdy a personalistika

 • Parametry výpočtu sociálního a zdravotního pojistného pro rok 2011.
 • Parametry výpočtu náhrad při pracovní neschopnosti pro rok 2011.
 • Přehled o výši sociálního pojistného - formulář pro rok 2011.
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - formulář pro rok 2011.
 • Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele na zdrav. pojištění - formulář pro rok 2011.
 • Vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance - formulář za rok 2010.
 • Vyúčtování daně z příjmů za firmu - formulář za rok 2010.
 • Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou - formulář za rok 2010.
 • Žádost na chybějící měsíční daňový bonus - formulář pro rok 2011.
 • Parametry výpočtu daní pro rok 2011 (daňové tabulky, daňové slevy, daňové zvýhodnění) + Pracovní kalendář pro rok 2011.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář pro rok 2011 není zatím součástí programu, protože jej ministerstvo financí ještě ani v pátek 28.1.2011 nezveřejnilo.
  Jakmile bude formulář zveřejněn, zapracujeme jej do nejbližší verze programu.