MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.32

Účetnictví

  • Zjednodušené přidávání nových účetních výkazů dle typu organizace a vzoru.
  • Nový způsob zaokrouhlování výkazů dovolující srovnat výsledek hospodaření v Rozvaze s Výkazem zisku a ztráty.
  • Možnost výpočtu výkazu jen pro vybraná střediska.