MRP K/S - účetnictví v angličtině

Anglická verze MRP-K/S

Ovládání účetního systému MRP-K/S je k dispozici i v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že program je určen pro vedení agend podle české legislativy, je značná část výstupních sestav, např. faktury, ponechána pouze v českém jazyce. Tyto výstupní sestavy jsou však uživatelsky modifikovatelné, tudíž si je uživatel může upravit dle svých potřeb, např. nejen do angličtiny, ale i do němčiny, italštiny, francouzštiny, španělštiny, apod.

MRP-K/S: Anglická jazyková verze