MRP-K/S, Doplňkové moduly

Jedná se o moduly, které nejsou součástí ani kompletu MRP-K/S a ani modulových sestav MRP-K/S. Tyto moduly si ale můžou zájemci zvlášť doobjednat. Ceny aktualizací těchto modulů nejsou součástí cen běžných aktualizací (ročního předplatného) a poplatky za tyto aktualizace jsou fakturovány zvlášť. Nyní nabízíme tyto moduly:

Komunikační modul na Import faktur vydaných software iDoklad

Importní balíček umožňující vzdálené připojení ke službě iDoklad a stažení vystavených faktur v zadaném období. Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.). Vyžaduje, aby Váš tarif u iDokladu umožňoval  propojení s jiným účetním softwarem.

Komunikační modul pro Import faktur vydaných Stormware

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ve formátu Stormware.
Technická dokumentace k protokolu je na stránce
http://www.stormware.cz/xml/samples/version_2/export/Faktury/Response/faktury_03_v2.0.xml.
Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.). Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu.

Komunikační modul pro Import objednávek přijatých Stormware

Slouží k importu přijatých objednávek z e-obchodů, které umí exportovat objednávky zákazníků ve formátu Stormware.
Technická dokumentace k protokolu je na stránce
http://www.stormware.cz/xml/samples/version_2/import/Objednavky/order_01_v2.0.xml.
Importují se adresy (porovnává se IČ, při shodnosti se adresa neimportuje) a objednávka. Profilem je možno přednastavit výchozí nastavení objednávky (sklad, číselné řady, střediska a zakázky).

Komunikační modul pro Import faktur vydaných ve formátu Money S3

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ve formátu Money S3.
Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.).
Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu.

Bankovní výpisy - PROFI automatické párování

Rozšiřuje možnosti standardního automatického párování o spuštění několika dávek za sebou, párování položek s úhradami cizoměnových dokladů, rozšířené možnosti párování přímo do deníku, možnosti párování podle IČ v adrese, atd.

Komunikační modul EDI/Inhouse

Balíček umožňující export a import dokladů ve formátu Inhouse (podmnožina EDI). Balíček podporuje tyto zprávy: Objednávka přijatá - zpráva ORDERS, Objednávka vydaná - zpráva ORDERS, Dodací list - zpráva DESADV, Faktura vydaná - zpráva INVOIC.

Komunikační modul KB Factoring

Exportní balíček pro Komerční banku - slouží pro export faktur od dodavatele faktorovi.

Komunikační modul na Export faktur vydaných pro Škoda Auto - WebFakt

Exportní balíček umožňující předání faktur vydaných do aplikace WebFakt.

Doplňkový modul k exportu do CSV,XLS,... pro XML uživatelský formát

Modul rozšiřuje možnost exportu do xml o nadefinování vlastní jednoduché xml struktury, ve které bude export probíhat.

Automatizace fakturace

Rozšíření programu nabízí v modulu Skladových pohybů funkci Automatického vyfakturování výdejek a v modulu Objednávek přijatých funkci Automatického vyfakturování neskladových objednávek.
Další stránky s MRP-K/S tematikou:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2020 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku