MRP-Kamerový systém 4

Novinky verze 4.x

Aktuální verze 4.86

MRP-Video server:
 • Nyní je možné připojit IP kamery i od firmy CBC (America), konkrétně otestováno s kamerami MP1 a MP3.
 • U vybraných IP kamer je možné přímo z programu nastavit jas, kontrast, hloubku, sytost. Platí to pro kamery:
  • D-link DCS-2120: jas, kontrast, hloubka, sytost
  • Digitus DN-16005: jas, kontrast, sytost
  • CBC (America) MP1, MP3: jas, sytost
 • Nové nastavení proxy serveru. Spouští se z Nastavení, záložka Komunikace, tlačítko Proxy. Nahrazuje a rozšiřuje nastavení proxy, které bylo dříve v nastavení IP kamer.

Verze 4.85.6

MRP-Video server:
 • IP kamery - do seznamu kamer doplněny kamery:
  • LevelOne 1030 - Rychlost, kvalita snímků a ovládání je téměř stejné jako u kamery
   D-link 2120.
  • LevelOne 1081 - tato kamera, dle našeho názoru, poskytuje obraz ve velmi nízké kvalitě.
 • IP kamery - doplněno ukládání snímků do vyrovnávací paměti, zrychlí zobrazování a ukládání snímků.
MRP-Video klient:
 • Doplněna možnost zaheslovat vstup do nastavení Video klienta.
 • Doplněna možnost zakázat ukládání hesla při spojení na Video server.

Verze 4.85.5

MRP-Video server, MRP-Video klient, MRP-Video prohlížeč:
 • Programy předběžně testovány v předprodukční verzi (release candidate) Windows 7 (32-bit) s těmito výsledky:
  • MRP-Video klient - funkční, bez problémů
  • MRP-Video prohlížeč - funkční, bez problémů
  • MRP-Video server - funkční, pouze nalezen jediný problém, kdy ve verzích 4.85-4.85.4 nefungovalo nastavení jasu, kontrastu, hloubky a sytosti. Program byl upraven a verze 4.85.5 je pod Windows 7 RC (32-bit) funkční.

Verze 4.85.4

MRP-Video server:
 • Odstraněn problém, kdy v seznamu českých státních svátků chyběl 28. říjen.

Verze 4.85.3

MRP-Video server:
 • Video server před spuštěním automatické opravy databáze po předchozím nekorektním ukončení (např. po výpadku proudu) ukončí Video prohlížeč.
 • Odstraněn problém, kdy při opuštění nastavení (po změně volby "Aktivní" na kameře) mohlo dojít k chybové zprávě.

Verze 4.85.2

MRP-Video server:
 • Odstraněn problém z verze 4.85, kdy nebyly korektně zapisovány údaje do multiplexeru.

Verze 4.85

MRP-Video server:
 • IP kamery - kromě analogových kamer lze nyní připojit i IP kamery, které umožňují na http dotaz vrátit JPEG snímek (still image JPEG). Podle našich informací to podporuje většina kamer, nepodporují to kamery Linksys a Acti. IP Kamery jsou dostupné pod čísly 17-20. Postup nastavení naleznete v souboru NastaveniIPKamer.pdf v adresáři videoserveru.
 • Export JPEG souborů - snímky z vybraných kamer exportuje v zadaném intervalu do zvoleného adresáře. Nastavuje se v nastavení na záložce Další.
 • Rozložení kamer - v případě překryvu oken jednotlivých kamer se ukládá informace, která kamera "je nahoře", a která "dole". Toto je podporováno také u nové verze klienta v dálkovém řízení.
 • Nastavení SMS - doplněno SMS centrum slovenského O2; odstraněn problém, kdy při zvoleném SMS centru "vlastní" se sice toto číslo uložilo a používalo, ale při dalším vstupu do dialogu nastavení SMS nebylo v dialogu zobrazeno.
MRP-Video klient:
 • Změny v návaznosti na zvýšení max. počtu připojených kamer o 4 IP kamery.

Verze 4.82

MRP-Video server:
 • Možnost zadat maximální dobu archivace - položka "Nearchivovat déle než" v Nastavení na záložce Server. Pokud zadáte např. "Nearchivovat déle než 30 dnů", pak všechny uložené snímky starší než 30 dnů budou mazány.

Verze 4.81

MRP-Video server:
 • Úpravy programu pro spolupráci s kartou K05, která v blízké době u nových instalací nahradí kartu K02. Karta K05 má konektory BNC, zatímco karta K02 má konektory CINCH. Na videosystémy, které používají kartu K02, budeme nadále poskytovat aktualizace software.

Verze 4.80

MRP-Video server:
 • WAP zprávy - nový poplachový a informační kanál, kterým můžete posílat poplachové i běžné snímky. Videoserver Vám zašle SMS, která v sobě obsahuje odkaz na snímek, který si můžete velmi jednoduše zobrazit v mobilním telefonu - stačí si otevřít přijatou zprávu a většinou na jedno kliknutí je snímek za chvíli zobrazen ve Vašem mobilním telefonu.
 • Doplněno odesílání SMS a e-mailů při sabotáži, konkrétně při výpadku videosignálu na kameře.
 • Nové grafické ukazatele zaplnění archivního prostoru a volného místa na disku.
 • Vyšší rozlišení lze nyní nastavit i u vícemonitorové sestavy.
 • Archivační prostor lze nastavit až na 1000GB.
MRP-Video klient:
 • Drobná úprava pro korektní zobrazování dialogu Výpis událostí pod Windows Vista.

Verze 4.71

MRP-Video server:
 • Server rozšířen o možnost zobrazit hlavní okno s kamerami přes více monitorů (tj. přes celou rozšířenou pracovní plochu Windows). To představuje výhodu v případě více připojených kamer, kdy rozložením kamer na více monitorů dosáhneme zobrazení více detailů.

Verze 4.70

MRP-Video server:
 • RT provedení byla rozšířena o balení umožňující připojit 12 a 16 kamer. RT řada nyní obsahuje tato provedení:
  • Lite+ RT: Umožňuje připojit 4 kamery.
  • Standard RT: Umožňuje připojit 8 kamer.
  • Standard+ RT: Umožňuje připojit 12 kamer.
  • Professional RT: Umožňuje připojit 16 kamer.

Verze 4.63

MRP-Video server:
 • Při poplachu je nyní možné přehrát zvuk prostřednictvím zvukové karty (může být i integrovaná) a připojených reproduktorů. Pro každou kameru lze zadat jiný zvuk. Můžete buď použít nainstalované zvuky z podadresáře Wav nebo si namluvit vlastní. Možnost upozorňovat na poplachy interním beeperem zůstává zachovaná.
   

Verze 4.62

MRP-Video server:
 • Server doplněn o další funkce pro automatickou opravu databází. Tím je zvýšena odolnost programu po nekorektním ukončení (např. při výpadku proudu).
   

Verze 4.61

MRP-Video server:
 • Možnost zasílat SMS a MMS zprávy i pokud není k PC připojen GSM telefon (modul). Pokud máte více videoserverů, pak postačí, pokud pouze k jednomu z nich bude připojen GSM telefon. Ostatní videoservery mohou zprávy zasílat (a také přijímat) prostřednictvím videoserveru s připojeným telefonem.

Verze 4.60

MRP-Video server:
 • Rodina videosystémů verze 4 se rozrostla o nové balení "Professional Extra". Součástí balení je jedna PCI karta, na kterou je možné připojit 16 kamer.
 • Plánovač úloh rozšířen o možnost zasílat v určený čas snímky ze zvolených kamer e-mailem a MMS. Dále lze v určený čas zasílat textové informace (zpráva o činnosti serveru, nastavení kamer a stav vstupů a výstupů) e-mailem a SMS.
 • Plánovač úloh rozšířen o možnost aktivovat výstup.

Verze 4.50

MRP-Video server:
 • Program rozšířen o funkci deinterlace (zrušení prokládání). Tato funkce umožní zobrazit a uložit snímky s vyšším rozlišením než 288 řádků (např. 640x480) tak, aby nebylo patrné časové posunutí jednotlivých půlsnímků (které vyplývá z principu fungování televizních norem). To lze využít u balení Lite+, Standard a Professional a Professional Extra.

Verze 4.40

MRP-Video server:
 • Program rozšířen o spolupráci s externími zařízeními. Nastavuje se v Nastavení na záložce "Vstupy a výstupy". Vstupy a výstupy jsou k dispozici v provedeních Standard a Professional. Podrobný popis a schéma naleznete v elektronickém manuálu pro Adobe Acrobat Reader, který je k dispozici na instalačním CD.
 • v Nastavení na záložce Komunikace u položky "Prodleva aktivace systému po příchodu" doplněna možnost vybrat si kamery, pro které se tato prodleva vztahuje. V předešlých verzích byla tato prodleva automaticky uplatňována na všechny kamery.

MRP-Video klient:
 • Doplněna možnost zvolit si rychlost zasílání archivních snímků. Konkrétně je to v dialogu "Archivní snímky" položka "Posílat" (nejrychleji, ..., nejpomaleji). Rychlost je možné si zvolit při spojení na Video server verze 4.40 a vyšší.

Verze 4.31

MRP-Video server:
 •  
   Video systém byl rozšířen o další poplachový kanál - zasílání poplachových e-mailů. Pro zasílání e-mailů je nutné mít stálé připojení k internetu (přesněji řečeno k SMTP serveru).
  • Doplněno zasílání důležitých e-mailů. Tyto e-maily jsou zaslány, v případě, že nastane jedna z následujících událostí:
   • výpadek videosignálu
   • obnovení videosignálu
   • kritická událost
   • archivní prostor není dostatečný, ani na uložení záznamu z jednoho dne
   • chyba při odesílání MMS
  • Výpis událostí: Změněno zapisování zprávy o obnovení signálu na kameře. Nyní se zapisuje, až pokud je videosignál přítomen po dobu 10 sekund.
  MRP-Video klient:
  • Možnost nastavit připojit se na vybraný video server po spuštění programu. Volba se nachází v Nastavení na záložce Po spuštění
   -- Možnost po připojení k serveru přepnout na konkrétní kameru. Volba se nachází v okně "Editace serveru".
   -- V okně "Editace serveru" je i volba "Po rozpojení znovu připojit", která zabezpečí spolu s dvěma výše uvedenými body zabezpečí, že klient bude non-stop udržovat aktivní spojení s vybraným serverem a zadanou kamerou.
  • Možnost "profilování" - když se klient spustí s parametrem -px, kde x je číslo profilu, pak Video klient bude používat jiné nastavení než ostatní klienti.
   To lze využít např. tak, že na pracovní ploše vytvoříme dva zástupce, jeden s parametrem -p2 a druhý s parametrem -p3. Pak si nastavíme prvního klienta tak, aby se po spuštění automaticky spojoval na video server na kameru Parkoviště a druhého tak, aby se spojoval na video server na kameru Chodba. Každý z klientů si přitom bude pamatovat i svou polohu a velikost okna na pracovní liště.

  Verze 4.30

  MRP-Video server, prohlížeč, klient:
  • Aplikace obsahují zcela nový Výpis událostí (dříve nazývaný jako "Systémový log"). Ten je oproti předchozím verzím rozsáhlejší, přehlednější a uživatelsky příjemnější. Dále obsahuje možnosti třídění událostí dle skupin a vyhledávání. Plnohodnotný Výpis událostí je obsažen v programech MRP-Video prohlížeč a MRP-Video server. Program MRP-Video klient umožňuje prohlížet výběr z Výpisu událostí dle zvoleného času a skupin.
  MRP-Video server:
  • Plánovač úloh - rozšiřuje možnosti video serveru o časové plánování. Je možné nastavit zapnutí či vypnutí režimu střežení, volání a mnoha dalších vlastností. čas spuštění úlohy lze přizpůsobit konkrétním podmínkám, úlohy lze tedy spouštět denně, v určité dny v týdnu i jednorázově. Plánovač obsahuje i editor státních svátků. Ty lze použít buď předdefinované (české, slovenské) nebo si nastavit vlastní.
  • Doplněno rozpoznávání výpadku videosignálu. Výpadek signálu je zaznamenám ve výpisu událostí. V případě, že k výpadku dojde na kameře s nastaveným střežením, pak se automaticky vyvolá poplach na této kameře.
  • Pro zjednodušení provádění změn v RT provedeních, byla v Nastavení na záložce Ovladače doplněna nová funkce "Zkopíruj do ostatních". To zkopíruje nastavení vybraného ovladače do všech ostatních ovladačů.
  • Po změně nastavení ovladačů se provádí test, zda nové nastavení lze aplikovat na instalované ovladače. Pokud ne, program znovu zobrazí nastavení a uživatel je vyzván ke změně nastavení ovladačů.

  Verze 4.21

  MRP-Video prohlížeč 4.21.6:
  • komfortní průvodce exportem záznamu
  • export záznamu volitelně s datem, časem a popisem vkládaným do snímku
  • automatický výpočet rychlosti přehrávání vyexportovaného záznamu s podporou promněnného framerate
  • možnost nastavení parametrů komprese exportovaného záznamu
  • komfortní průvodce uložením snímku jako obrázku
  • možnost vložení data, času a popisu kamery do ukládaného snímku
  • možnost uložení snímku jako obrázku ve formátu JPEG
  MRP-Video prohlížeč 4.21.5:
  • celková optimalizace rychlosti přehrávání a vyhledávání
  • zrychleny operace nad výpisem poplachů (podmíněno novým formátem databáze videoserveru verze 4.21)
  • rozšířeno ovládání výpisu poplachů o tlačítka pro strankování a přesun na začátek a konec výpisu
  • procházení výpisu poplachů klávesou Enter nebo mezerníkem
  • seznam kamer ve výpisu poplachů setříděný podle čísla kamery
  • možnost vložení data, času a popisu kamery do ukládaného snímku
  • zobrazení nazvů kamer začleněných do výpisu poplachů po najetí kurzorem myši nad titulek okna výpisu

  Verze 4.20

  MRP-Video server:
  • Umožňuje zasílání poplachových a monitorovacích MMS zpráv na mobilní telefon.
  • Otestované telefony pro odesílání SMS (Nokia 6210, Nokia 7110, Siemens C55) doplnil nyní telefon Nokia 6310i. Ten je navíc otestován i pro upload MMS na MRP MMS-centrum.
  MRP-Video prohlížeč:
  • Přehrávání pouze poplachů
  • Posunutí zobrazení kamer na následující nebo předchozí poplach
  • Zatemňování časově neplatných snímků pro jednoduché rozlišení časových úseků kdy server neukládal
  • Posunování po snímcích vpřed / vzad pro konkrétní kameru
  • Posun na začátek / konec záznamu
  • Výpis poplachových sekvencí pro zvolené kamery v jednom přehledném seznamu ktery je synchronizován s přehrávačem
  • Možnost přizpůsobení vzhledu
  • Automatické otevření (naposledy otevřených) oken po spuštění

  Verze 4.12

  MRP-Video server:
  • Odstraněn problém, kdy v provedení Lite+ mohlo při prvním spuštění po restartu PC dojít k tomu, že obraz nevyplňoval celé okno kamery.
  • Odstraněn problém s alokací paměti při zvoleném video formátu YUV9 na Windows XP.
  • Upraveno vytváření nových archivních databází.
  MRP-Video klient:
  • V nastavení na záložce Obecné v "Zobrazení snímků" je možné zvolit jakým způsobem budou snímky zobrazovány.

  Verze 4.11

  MRP-Video server:
  • Nyní lze provést upgrade na verze Standard a Professional také z verzí 3.x obsahující kartu video dekodéru s čipem Bt848 (výrobní číslo karet začíná na "99").
  • Program upraven tak, aby jej bylo možné spustit s oprávněním "Power user" bez nutnosti dalšího nastavování. Déle je možné program spustit i s oprávněním "User", ale pak je nutné provést postup, který je uveden v souboru dodatky.txt (ve složce Video serveru).
  • U přepínaných provedení (Lite, Lite+, Standard, Professional) v Nastavení-záložka ovladače jsou dvě nová zaškrtávací políčka, kterými se nastavuje videočip:
   • "AGC pro barevnou složku" - doporučené nastavení je NE
   • "Odstranit barvy ze slabého signálu" - doporučené nastavení je NE.
  • Ve Video formátu (Nastavení, záložka Ovladače) k formátům RGB24 a RGB555 přibyl další formát YUV9. Formát YUV9 doporučujeme zvolit v případě, že používáte provedení Standard RT, Standard+ RT a Professional RT.

  Verze 4.10

  MRP-Video server:
  • Program nyní pracuje i s telefonem Siemens C55. V současnosti jsou otestované následující telefony pro odesílání/příjem SMS zpráv a navazování hlasových hovorů: Nokia 7110, Nokia 6210, Siemens C55.
  • Doplněna možnost při poplachu navázat z připojeného mobilního telefonu hlasový hovor na zadané telefonní číslo.
  • Upraven dialog Nastavení SMS. Nezadává se ovladač telefonu, ale přímo COM port. Při odesílání SMS zprávy jsou odezvy z portu přímo zobrazeny v dialogu.
  MRP-Video klient:
  • V dialozích pro přenos archivních snímků a logu je upraven časový navigátor tak, aby byl správně zobrazen i v případě nastavených velkých fontů.

  Verze 4.02

  Instalace:
  • Nové ovladače multiplexeru řeší problém s instalací na Windows 2000 Service Pack 3.

  Verze 4.01

  MRP-Video server:
  • Do distribuce uvedena přepínaná provedení (Lite, Lite+, Standard, Professional)