GDPR

aneb jak přežít nařízení Evropského parlamentu 2016/679

GDPR

GDPR

aneb jak přežít nařízení Evropského parlamentu 2016/679
ze dne 27. dubna 2016,
které vstupuje v účinnost 25. května 2018

Když přišlo EET, mnozí z podnikatelů si mysleli, že nic horšího je potkat ani nemohlo. Ačkoliv implementace EET do podnikatelské praxe nebyla mnohdy zrovna jednoduchá, ti kteří se obrátili na nás, na MRP, ji dokázali v podstatě aplikovat ve většině případů pouze v ceně běžných aktualizací programů.

U implementace GDPR do podnikatelské praxe je však situace zcela odlišná! Drtivá většina řešení problematiky GDPR spočívá přímo na jednotlivých podnikatelských subjektech! Podnikatelské subjekty si v první řadě musí vytvořit vnitropodnikové směrnice a provést  příslušná opatření na naplnění GDPR! Tedy používané softwarové vybavení na zpracování firemních agend (Mezd, Faktur, Skladů, Účetnictví, ..) může pouze napomoci firmám a podnikatelům v ochraně osobních údajů fyzických osob. V našich programech jsme implementovali mnoho funkcí, které přímo podporují GDPR, a můžeme tedy říci, že jsme na GDPR připraveni! Vzhledem k tomu, že nové nařízení GDPR představuje přímo revoluci v ochraně osobních údajů, počítáme s tím, že i praktické dopady se budou postupně zákonně upravovat či objasňovat, a proto Vám doporučujeme provádění pravidelných aktualizací Vámi užívaného programového vybavení.

V čem konkrétně Vám může pomoci MRP programové vybavení v naplnění požadavků GDPR?

1. PRÁVO BÝT ZAPOMENUT (PRÁVO NA VÝMAZ)

V případě, že Vás fyzická osoba požádá o vymazání svých osobních údajů z Vašich agend vedených v našich MRP-účetních systémech, pak Vám to naše účetní systémy umožní. Připomínáme, že v této souvislosti je třeba mít na zřeteli nadřazenost jiných zákonů platných v ČR, které přímo nařizují uchovávání určitých dokladů, a to až desítky let. Součástí těchto dokladů jsou mnohdy přímo i osobní údaje fyzických osob. V tomto případě Vám naše účetní agendy umožní označení těchto fyzických osob s jejich osobními údaji a v nejbližším zákonném možném období Vám je pak umožní vymazat.

2. ŠIFROVÁNÍ ZÁLOH ÚČETNÍCH DAT

MRP-programové vybavení, včetně Elektronických podání, Vám umožní provádět šifrování zálohy účetních dat. To ocení zejména ti uživatelé, kterým hrozí ztráta či zcizení dat. V této souvislosti Vás chceme upozornit, že v případě, pokud použijete při šifrovaném zálohování Vámi zvolené heslo, které vzápětí zapomenete, Vaše vyzálohovaná data budou NEOBNOVITELNÁ!

3. KRYTÍ VSTUPU DO ÚČETNÍCH AGEND HESLEM

Největší komfort a možnosti v tomto bodě krytí má náš účetní systém MRP-K/S. Přístup k tomuto účetnímu systému je tak sofistikovaně propracován, že správce systému může udělit přístupová práva pro jednotlivé uživatele až na jednotlivé podagendy.

4. OCHRANA DAT PŘI PRÁCI V POČÍTAČOVÉ SÍTI

Opět i v tomto případě zabezpečuje největší komfort a účinnost náš účetní systém MRP-K/S. Je od prvopočátku vyvíjen s největším možným důrazem právě na bezpečnost dat. Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci typu Klient/Server s použitím technologie DMAL, Vaše data mohou být na datovém serveru umístěna tak, že z jiných aplikací budou nedostupná pro ty, kteří neznají příslušná přístupová hesla, tudíž budou i maximálně zabezpečena proti případnému zcizení. Provozovat MRP-Vizuální a MRP-Univerzální účetní systém doporučujeme v nejnovějších operačních systémech Windows a využívat zabezpečení Vašich dat pomocí těchto operačních systémů (např. nástroj BitLocker).

5. OCHRANA VÝSTUPNÍCH PDF DOKUMENTŮ HESLEM

V MRP-Vizuálním účetním systému a účetním systému MRP-K/S umožňujeme provádět šifrování výstupních PDF dokumentů heslem, což mohou využít např. firmy při zasílání faktur, výplatních lístků či jiných dokumentů internetem.